Vestuari
Absolutament tots els estris que portin a l’escola han d’anar ben marcats (amb el nom i el cognom) i han de portar betes per penjar.

Portaran bata a partir de què el nen comenci a caminar. A cada bata hi ha d’haver un mocador cosit a una beta llarga.
Recomanem que portin roba còmoda, per tal de facilitar la seva autonomia a l’hora d’anar al lavabo.

Tots els nens de la Llar han de portar:

Una muda de recanvi en una bossa per deixar a la Llar.
Un paquet de tovalloletes humides.

Els qui ho necessitin: un paquet de bolquers, un tub de pomada, pòlvores, biberó per l’aigua i xumet. Els nens de 2 anys han de portar un got de plàstic. Els qui es quedin a dinar dos pitets en una bosseta.

Quan faci falta reposar qualsevol d’aquests estris, l’educadora us ho comunicarà a través de l’agenda o dels intercanvis diaris.

La Llar no respon de la pèrdua de la roba o objectes que no estiguin degudament marcats.