Àrea Comunitària:
 
 

Dintre d'aquesta àrea treballem 4 grans aspectes:

 • L'ús de la moneda com a mitjà de 
  pagament.

 • L'ús del transport públic: Xarxa de       Metro  i de Bus, orientació amb el plànol i   al carrer.

 • Coneixement, tramitació i ús 
  responsable dels principals documents 
  d'identificació personal i d'altres 
  necessaris per la integració social i 
  laboral del disminuït.

 • Recursos per a la integració laboral.

Torna al funcionament Torna al funcionament del centre.