Àrea d'Educació Física:
 

L'àrea d'educació física la tenim desdoblada en dues activitats diferenciades:

-  Pràctica de l'esport.
-  Piscina.

Totes dues activitats es realitzen en instal.lacions municipals cobertes, fora del centre, per tal de cobrir, no tan sols els aspectes esportius, si no també els de la necessària higiene personal després de la pràctica de l'esport.

    

Torna a funcionament Torna al funcionament del centre.