Àrea Laboral:
 
 

Dintre de l'àrea laboral desenvolupem projectes de dificultat i duració variable en diferents tallers:

-  Bricolatge.

-  Ceràmica.

-  Costura.

- Jardineria.

-  Fusteria.
      

I També realitzem pràctiques laborals en coordinació amb alguns tallers de disminuïts de la zona.
 

Torna a funcionamentTorna al funcionament del centre.