Àrea de l'oci:
 
 

En aquesta àrea fem un acostament als aspectes culturals de la formació:

-  Preparació i celebració de les festes tradicionals   catalanes.

-  Participació activa en la preparació de sortides culturals, colònies i viatge de fi de curs.

-  Adquisició de recursos per a fer un ús lúdic del temps lliure. 

 

Torna a funcionament Torna al funcionament del centre.