El nostre Projecte Curricular es fonamenta en el currículum de l'E.S.O. i sobre aquesta base hem fet les adaptacions i modificacions necessàries per tal d'adaptar-lo a la nostra realitat escolar.

Això no obstant, al nostre centre apliquem una metodologia que parteix de les necessitats funcionals de la vida quotidiana dels nostres alumnes. Això ens permet abordar de manera transversal les diferents àrees curriculars. Ho anomenem metodologia dels entorns.

Alumna realitzant un itinerari amb transport públic.

 

L’objectiu final d’aquesta metodologia és aconseguir que els nostres alumnes siguin en el futur unes persones plenament integrades a la societat, no tan sols laboralment , sinó també dintre de l’àmbit domèstic i en el seu entorn social. Volem formar persones que siguin:

- responsables,

- autònomes tant en l’àmbit personal com social, 

- que participin activament en l’organització i funcionament de la seva llar, 

- que assumeixin la seva condició de ciutadans i exerceixin tots els seus drets alhora que es mostren responsables en el compliment dels seus deures i 

- que siguin capaços de mantenir una activitat laboral que els permeti sentir-se satisfets de si mateixos. 

 

Alumnes treballant a la classe.

 

Per tot això, les nostres prioritats educatives es concreten en:

 

-       Adquisició d’habilitats tant d’ordre personal, com social, com laboral.

-       Adquisició d’hàbits d’autonomia personal, social i laboral.

-       Modificació de les conductes inadequades per a poder aconseguir la plena integració i acceptació social.

 

Alumna ingressant l'estalvi escolar en una entitat bancària.

En conseqüència amb aquesta línia metodològica, la nostra escola és un centre que està obert al seu entorn i una part important de la formació s’adquireix fora del nostre edifici. Els nostres alumnes, sovint han de desenvolupar les activitats d’aprenentatge en els entorns reals, que lògicament estan fora de l’escola. Per això és habitual trobar els nostres alumnes realitzant compres, fent gestions en organismes oficials o utilitzant els diferents transports públics.

 

Sortida a Barcelona en la Diada de Sant Jordi.

També està íntimament lligat amb la línia metodològica el plantejament entorn de les sortides i viatges de vacances: Aquestes activitats no són pas un complement de la nostra formació ni les entenem com a premis o compensacions, ans al contrari, són unes activitats que formen part del pla de formació del nostre centre, i que ens serveixen per a dur a la pràctica gran nombre de continguts treballats a la classe.

 

Preparació d'entrepans de truita en dijous gras.

La celebració de les festes tradicionals és també un dels aspectes que ens defineix. La Castanyada, el Nadal, el Carnaval, i la Diada de Sant Jordi són arguments per a desenvolupar ple d’activitats de caràcter participatiu, que es dissenyen anualment en cada Pla de Curs i que constitueixen l’estratègia del nostre Centre per tal d’afavorir la participació en activitats conjuntes, l’expressió artística i la inserció cultural.  

Pràctiques laborals a dintre de les aules.

Finalment el nostre treball també va dirigit a resoldre la sortida laboral dels nois i noies amb l’edat adequada per treballar. Treballem les habilitats manuals, els coneixements necessaris, i mantenim contactes  amb els diferents tipus de centres laborals (C.E.T., S.O.I., o C.O.) de la zona  per tal de facilitar als alumnes els recursos necessaris per trobar un lloc de treball adient a les seves possibilitats.