Calendari i horari


El curs s’inicia el 15 de setembre i finalitza el 30 de juny. Les llars romandran tancades:

  • per Nadal i Setmana Santa els mateixos dies que les  escoles públiques d’educació primària.
  • dos dies de lliure disposició, i,
  • dos dies de festes locals , aprovats, pel Consell Escolar Municipal.


El calendari escolar s'entrega a principi de curs.

L’horari de les llars d’infants és de 9 del matí a 17 hores i de dilluns a
divendres.

L' horari d' entrada es de 9 a dos quarts de 10 del matí. Per entra més tard, caldrà avisar prèviament.

L' horari de sortida es de dos quarts de 5 a les 5 de la tarda.

Els infants que no dinen a la llar sortiran a les 12 hores i podran tornar a les 15 hores.

El primer dilluns laborable, de cada mes i l’últim dia de cada trimestre, els nens i les nenes surten a les 13 h.

A l’inici de curs els nens i nenes tenen un horari específic adaptat a les seves necessitats , l'anomenat període d’adaptació.

L'objectiu del període d'adaptació, és fer el pas de l'entorn familiar a l'escola tan fàcil i tranquil com sigui possible per a l'infant, la seva família i les educadores de la llar, a fi que superi de forma tranquil·la les angoixes que provoquen les primeres separacions.