Qui som?


Les llars d’infants del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya som centres educatius que atenem nens i nenes d’edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys, organitzats per grups d'edat, dins d'un entorn càlid i estimulant fet a la seva mida; amb un plantejament que respongui a les necessitats dels infants i les seves famílies i que tingui una especial cura de l'alimentació, el repòs, la higiene i el joc.

Juntament amb les seves famílies ajudem al desenvolupament harmònic de la personalitat de l’infant, tenint en compte els aspectes físics, psíquics, afectius i socials, en un ambient estimulant i afavoridor de llur autonomia.

Els nens i les nenes, durant aquests anys d'escolarització a la llar d'infants, dins d'un àmbit de llibertat i autonomia, aprendran infinitat de coses i, sobretot aprendran a conviure amb gent petita i gran, que els ajudarà a desenvolupar la seva personalitat.


L’equip responsable de dur a terme aquesta tasca educativa està format per :

  • un/a director/a
  • un/a educador/a per grup classe.
  • un/a educador/a de suport funcional i tècnica, per a cada 5 aules.
  • 3 monitors de suport al migdia.
  • personal de neteja, cuina i manteniment.

 

LA NOSTRA HISTÒRIA

La llar d' infants Rosaura Terrades, va iniciar la seva activitat l' octubre de 1981,en un edifici de nova construcció que es va inaugurar l'1 de setembre de 1981, des de el gener de 1989 depenent, de la Conselleria d' Educació.