Les migracions humanes  

Ciències Socials 08  Alguns fluxos migratoris importants

Sempre hi ha hagut migracions humanesDés dels orígens de la Humanitat, grups de persones s’han desplaçat d’un lloc a un altre de la Terra, per motius diferents:
  • Cercar nous territoris, amb caça abundant: Paleolític
  • Instal·lar-se en les millors terres de conreu: Neolític
  • Acumular riqueses i poder: egipcis, mesopotàmics, perses, grecs i els romans, que seran els primers a crear un imperi amb la voluntat, no només d’espoliar els pobles conquerits, sinó de culturitzar-los i imposar-los el llatí com a llengua comuna.
  • Desplaçament dels pobles germànics d'Europa central, cap al Sud, envaint i aniquilant l'Imperi romà.  (s. III dC: Onades migratòries de l’Àsia).
  • La “guerra santa” predicada per Mahoma, provocarà l’expansió del poble àrab per l’Orient Mitjà, fins al riu Indus, a l’Est, i per tot el nord d’Àfrica, fins a Espanya a l’Oest. (Edat Mitjana)
En aquest planisferi hi ha representades les migracions que van succeir al món  entre el segle XVI i la Segona Guerra Mundial (1939-45)

Hem posat les lletres A, B i C als fluxos de tres importants migracions (vegeu el  mapa). El flux C representa les onades d'europeus que marxaren voluntàriament a Amèrica del Nord, i altres indrets, durant els segles XIX i XX, per a enriquir-se.
 Activitats


Observeu el planisferi:
  • Digueu tot el que pugueu de les onades migratòries A i B: De quins segles son?  D'on sortiren? Per quins motius van migrar? On van arribar?
  • Una part de la migració C es dirigí a Sudàfrica. La majoria dels europeus que hi anaren eren d'una mateix país. Quin? Com se'ls anomenava? Sudàfrica posseeix una important riquesa natural. Quina?
  • Quina de les tres onades migratòries va ser possible gràcies al primer viatge del famós navegant Cristòfol Colom?
  • Al planisferi també s'hi poden veure, fora del requadre, altres tres importants fluxos migratoris. Quins son els tres països d'on van sortir?I la gent que migra actualment, d'on marxa? cap on va?

L'OlT (Organització Internacional del Treball, depenent de l'ONU) estima que, actualment, hi ha uns 80 milions de migrants, per motius de recerca de treball o de millora de vida, especialment.  També hi ha més de 20 milions de refugiats que han hagut d'emigrar del seu país, per motius polítics.

En aquest començament del tercer mil·leni, els moviments migratoris afecten pràcticament tot el planeta.


 Retorn a l'índex A l'activitat següent