Les migracions humanes  

Ciències Socials 21  Causes de les migracions actuals

La distribució mundial de la pobresaLes causes d'emigració del col·lectiu més nombrós, el “emigrats per força”, les hem de cercar en les característiques de la zona del món d'on procedeixen, el Tercer Món. Veiem algunes característiques d'aquests països:
 • Són situats, majoritàriament, al sud del paral·lel 30N.
 • Representen més de les tres quartes parts de la població mundial.
 • Estan mancats sovint de democràcia interna: la inestabilitat política, la guerra, la violència i la inseguretat,  s'afegeixen a la pobresa i l’atur.
 • Han estat espoliats durant molts anys pels països de l'anomenat Primer Món, fins als voltants de l'any 1960, que van aconseguir una certa independència.
 • Son explotats, actualment, per les empreses multinacionals, que controlen el comerç mundial: imposen preus alts per a les mercaderies que el Primer Món exporta al Tercer Món i preus baixos per a les que importa d'aquest mateix Món.
 • Estan mancats de recursos econòmics tant per generar un procés de desenvolupament industrial i tecnològic, com per eixugar un deute extern asfixiant que els impedeix sortir del cercle viciós de la pobresa.
La situació del Tercer Mon permet elaborar aquesta llista de causes d'emigració:Causes de les migracions
 • La recerca de treball
 • La pobresa
 • La manca de mà d’obra als països rics a causa de la baixa natalitat
 • La superpoblació dels països pobres
 • L’atur crònic als països pobres
 • El rebuig vers algunes feines per part de la població dels països rics
 • La possibilitat d’un futur millor per als fills
 • La recerca de millors condicions de vida
 • La guerra
 • L’existència de règims dictatorials als països subdesenvolupats
 • La persecució policíaca
 • La inestabilitat política, la violència i la inseguretat en molts països pobres
 • L’integrisme en els països islàmics
 • La seducció dels models de vida que mostren els mitjans de comunicació
 • Les ànsies de viure l’aventura a noves terres

La derrota a la Guerra Civil (1936-1939) va representar
per a molts catalans l'exili, és a dir, l'emigració forçosa.
Avui també emigren les víctimes de les guerres actuals.
Activitats

 • Copieu la taula següent al quadern. Llegiu cada frase de la llista de causes (taula superior) i col·loqueu-la, a la vostra taula, dins del tipus que correspongui. Però atenció!! enlloc de repetir cada frase, redacteu-la d'una altra manera.

 Tipus
 Causes de les migracions
 Demogràfiques

 Econòmiques

 Polítiques

 Culturals

 Socials

 Personals


 • Citeu causes d'emigració aplicables a tots els tipus d’emigrants i altres que només afectin els “emigrants per força”. Retorn a l'índex A l'activitat següent