Les migracions humanes  
Llengua 16  La influència de l'àrab a la nostra llengua

Les llengües evolucionen

 

Oi que pensàveu que xerif era una paraula que provenia de l’anglès americà?

Al llarg de la història i gràcies al contacte entre els pobles, moltes paraules han passat d’una llengua a una altra. De vegades s’hi incorporen canviant alguns sons (adaptacions fonètiques) i d’altres, amb el pas del temps, canvien el seu significat.

El català, el castellà i el francès i, en menor grau, l’italià- van rebre una forta influència de la llengua àrab en paraules d’ús quotidià, científiques i, sobretot, en la toponímia (els noms dels llocs) ja que l’àrab va tenir una important presència a la Península, durant vuit segles.

Molts noms de ciutats, pobles, rius i muntanyes d’Andalusia, les Illes, el País Valencià o Catalunya provenen de l’àrab: Guadalquivir, Guadalete, Guadaira (gua vol dir aigua),  Benicàssim, Binibeca,  Benidorm, Benifallet (beni o bini volen dir fill de)

Aquí teniu exemples de paraules comunes o científiques que provenen de l’àrab:

 

Àrab Català Castellà Francès
karwân caravana caravana caravane
sharif xerif chérif chérif
lâzurd atzur azul azur
sîfr zero cero zéro
sîfr xifra cifra
xiffre
gazâl gasela gacela gazelle
al-manakh almanac almanaque almanache

al-jabr
àlgebra
álgebra
algèbre
ambîq alambí alambique alambic
anbar ambre ámbar ambre

 

Fixeu-vos que mentre algunes paraules s'utilitzen, actualment, amb el mateix significat, com caravana, girafa, zero, etc. d’altres també l’han conservat però en unes llengües són d’ús comú i en d’altres no: lâzurd en àrab dóna azul en castellà, però en català dóna atzur, que es reserva per a la literatura culta. També haureu vist que sîfr ha donat origen a dues paraules diferents: zero i xifra.

 

Activitats


  • Penseu els noms en català i castellà de cada imatge. Totes aquestes paraules provenen de l’àrab. Comproveu que algunes conserven l’article al-.


 Retorn a l'índex A l'activitat següent