Les migracions humanes  

Llengua 23  Migrar, immigrar i emigrar

La derivació de paraulesUs diuen que migrar vol dir anar d’un lloc a un altre, especialment d’una regió a una altra, per residir-hi. Podríeu deduir d'aquesta definició el significat de les paraules emigrar i immigrar? Oi que dubtaríeu? Si busqueu en un diccionari trobareu aquestes definicions:

Emigrar: Deixar el propi país per anar a viure en un altre.
Immigrar: Venir a establir-se en un país que no és el propi.Penseu que amb aquests conceptes, no dubteu només vosaltres: una persona que migra és a la vegada emigrant i immigrant, és a dir, surt d’un lloc per arribar a un altre.

Fixeu-vos que a partir del verb migrar es varen formar dos verbs més, que tenen un significat relacionat, però diferent. En efecte, varen afegir:

e- (que significa cap enfora)
in- o im- (que significa cap endins)

La part d’aquestes paraules que no varia (migrar) i que aporta el significat es diu lexema. La part que varia, si va davant del lexema es diu prefix (emigrar) i si va darrere es diu sufix (migració).Relacionant les columnes següents podem formar paraules noves:


Activitats


  • Els prefixos següents serveixen per formar paraules contràries o antònims. Escriviu paraules derivades amb aquests prefixos i els lexemes que us donem:
Prefixos: a-  i-  dis-  an-  des-
Lexemes: típic, continu, lògic, fer, alfabet, endreçat, regular, tapat, gust i normal
Paraules derivades resultants:
 Retorn a l'índex A l'activitat següent