Les migracions humanes  

Matemàtica 27  Millorem la comprensió de les taxes

Representació de les taxes amb segments o barres (longituds) i amb sectors angulars (amplituds)Representació amb barres de les dades d'aquesta taula (TMI)
Any 1998
Taxa  mortalitat infantil  (TMI)*
Alemanya
5
França
5
Marroc
49
Gàmbia
76
*  Nombre de nens morts dins el primer any de vida,
   per cada mil nens nascuts vius.Per això, cal seguir els passos següents:

1r 
Triem la quantitat més gran de la columna (la 76, de Gàmbia) i decidim quina longitud volem donar a la barra que la representarà. Per exemple: 7,6 cm.


2n 
Calcularem proporcionalment les longituds de les altres tres barres:
ACTIVITATS


  • Calculeu el factor de proporcionalitat    
  • Calculeu les longituds de les barres corresponents als altres tres països3r

Situem les tres noves longituds als llocs corresponents:
Taxa  mortalitat infantil  (TMI) (1998)

Representació amb sectors angulars de les dades d'aquesta taula (TE)
Any 1998
Taxa  d'escolaritat  (TE)*
Alemanya
90
França
93
Marroc
50
Gàmbia
41
* Nombre de nens escolaritzats,
  per cada cent nens de la població.


Per això, cal seguir els passos següents:

1r 
Fem la suma de totes les taxes del quadre (90 + 93 + 50 + 41 = 271). El  nombre resultat de la suma (271) correspondrà al sector angular més gran, o sigui tot el cercle ( 360º)
2n 
Calculem proporcionalment les amplituds dels quatre sectors circulars.

Activitats


  • Calculeu el factor de proporcionalitat    
  • Calculeu les amplituds dels sectors angulars corresponents als quatre països
3r 
Situem en el cercle, consecutivament, aquestes quatre amplituds angulars, ajudant-nos amb un semicercle graduat:
Taxa  d'escolaritat  (TE) (1998)
 Retorn a l'índex A l'activitat següent