Les migracions humanes

Revista juvenil interdisciplinar 

Aquest dossier representa un esglaó més d'una sèrie de materials didàctics interdisciplinaris, dirigits, preferentment, a nois/es de la franja 14-16 anys, que he endegat amb un gran nombre de professors/res de secundària, que pertanyen a les diferents àrees curriculars.

La sèrie s'inicià l'any 1996 amb el llançament de la Col·lecció Solaris de novel·les científiques (24 de publicades fins ara) i es completarà, properament, amb la publicació d'una col·lecció de llibrets/projecte de treball referits a deu competències clau (Resoldre els conflictes, Connectar amb l'entorn, Treballar en grup, Apropar-se al mon del treball, etc.) desenvolupades de forma totalment interdisciplinària, abastant els continguts curriculars bàsics de totes les àrees curriculars del segon cicle de la ESO.
Pere Roig Plans
proig@pie.xtec.es

Equip de redacció

BERENGUER, Isabel

visual i plàstica
BONAL, Ester

música
BUTZBACH, Michèle

idioma
CABELLOS, Pilar

llengua
CAMPS, Montserrat

llengua
INGLES, Miquel

sociolaboral
MORESO, Carme

llengua
PALLÍ, Alonso

ciències naturals, tecnologia
RODRIGUEZ, David

pàgina web del Raval
RODÓN, Anna

visual i plàstica
ROGER, Jordi

educació física
ROIG, Pere

matemàtica
ROJAS, Pere

avaluació
SALA, Jaume

ciències socials
Subdireccció


PALLÍ, Alonso

disseny i maquetació
Direcció


ROIG, Pere

coordinació general

Per a qualsevol suggeriment o consulta
podeu contactar amb l'equip de redacció:
   

Entitats col·laboradores

 
La redacció d'aquest dossier de materials s'ha realitzat gràcies al suport de la Fundació Jaume Bofill.Aquests materials s'han editat en format de plana web i publicat en línea gràcies al suport de la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Retorn a l'índex