El Departament d'Educació i la Fundació Catalana per a la Recerca i la innovació (FCRI) convoquen, en el marc de la celebració de la Setmana de la Ciència, un concurs de realització de pàgines web de temàtica científica.

Bases del concurs

Les pàgines web han de versar sobre qualsevol tema del currículum escolar tractat amb un enfocament i una metodologia de treball científic. Els treballs, inclosos els de recerca de batxillerat, poden ser un bon punt de partida per desenvolupar aquestes pàgines.

Els centres poden presentar treballs realitzats individualment o en grup per estudiants d'ensenyament primari i secundari de Catalunya durant els cursos 2004-2005 0 2005-2006.

Cada persona o grup de treball només podrà participar amb un projecte coordinat per un professor/a.

Els professors coordinadors dels projectes formalitzaran la seva participació en el concurs omplint el formulari.

La data límit per a la inscripció en el concurs és el 7 d'octubre de 2005.

El treball ha d'estar escrit en llengua catalana i s'ha de publicar a les pàgines de la web del centre. Si es tracta d'un treball personal, l'alumne/a el pot publicar a la seva pŕgina del portal edu365.cat.

Les pàgines creades s'hauran de trametre abans del 24 d'octubre. No obstant, es podran fer modificacions fins al 4 de novembre.

Els autors dels projectes hauran d'utilitzar materials (textos i imatges) dels quals tinguin la propietat o l'autorització de publicació.
Els criteris de valoració dels treballs presentats seran:

  • El grau d'innovació que representi el treball quant a l'enfocament del tema i/o la metodologia emprada.
  • L'adequació del treball als objectius i als continguts del currículum.
  • El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del tema.
  • La claredat expositiva i la presentació del treball a la web.

Aquests criteris es valoraran en relació a l'edat dels alumnes participants. Cada nivell educatiu (infantil i primària, secundària obligatòria i secundŕria postobligatòria) tindrà reservat un premi, sempre que la participació i la qualitat dels treballs de cada nivell sigui significativa.

La valoració es farà per part d'un jurat designat per les entitats convocants del concurs. La decisió del jurat serà inapel·lable.

El lliurament de premis als treballs designats pel jurat es farà el Dia de la Ciència a les escoles (10 de novembre).

Per a qualsevol aclariment, podeu trametre un missatge a: web-ciencia@xtec.cat