13è concurs de Webs de Ciència

El Departament d'Educació i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) convoquen, en el marc de la celebració de la Setmana de la Ciència, un concurs de pàgines web de temàtica científica

Bases del concurs

 1. Les pàgines web han de versar sobre qualsevol tema del currículum escolar tractat amb un enfocament i una metodologia de treball científic.
 2. Els centres poden presentar projectes i treballs, inclosos els de recerca, realitzats individualment o en grup per l'alumnat d'educació infantil, primària i secundària de Catalunya durant els cursos 2007-2008 i 2008-2009.
 3. Els treballs es poden presentar en format de pàgina web estàtica, bloc, wiki, llibre de la Prestatgeria digital i portal temàtic de la Viquipèdia. Els continguts han d'estar oberts i s'hi ha de poder accedir sense contrasenya.
 4. Els autors dels projectes hauran d'utilitzar materials (textos, imatges, vídeos...) dels quals tinguin la propietat o l'autorització de publicació.
 5. Els treballs han d'acollir-se a una llicència Creative Commons, preferiblement la llicència by-nc-sa (Reconeixement - No comercial - Compartir igual) segons la qual es reconeix l'autoria, no es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.
 6. Cada persona o grup de treball només podrà participar amb un projecte coordinat per un professor/a.
 7. El professorat coordinador dels projectes formalitzaran la seva participació en el concurs omplint un formulari. Cada professor/a ha d'omplir un formulari per treball presentat.
 8. La data límit per a la inscripció en el concurs és el 6 d'octubre de 2008.
 9. El treball ha d'estar escrit en llengua catalana i s'ha de publicar a les pàgines de la web del centre. Si es tracta d'un treball personal, l'alumne/a el pot publicar a la seva pàgina del portal edu365.cat.
 10. Les pàgines creades s'hauran de trametre al servidor abans del 27 d'octubre. No obstant, es podran fer modificacions fins al 5 de novembre.
 11. Els criteris de valoració dels treballs presentats s'aplicaran segons l'edat dels alumnes i tindran en compte aspectes relacionats amb:
  • El contingut (adequació al currículum, rigor i tractament científic, qualitat, estructura i claredat expositiva, idoneïtat dels elements multimèdia)
  • El grau d'innovació que representi el treball quant a l'enfocament del tema i/o la metodologia emprada (creativitat, interdisciplinarietat, col·laboració, tractament de valors...)
  • El disseny (estructura, color de fons i tipografia adequats, tractament de les imatges...)
  • La navegabilitat (visionament correcte, accessibilitat, uniformitat, retorn fàcil a les pàgines d'inici, bon funcionament dels enllaços, mapa de la web)
 12. La valoració es farà per part d'un jurat designat per les entitats convocants del concurs. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 13. Cada nivell educatiu (infantil i primària, secundària obligatòria i secundària postobligatòria) tindrà reservats un primer i un segon premi, sempre que la participació i la qualitat dels treballs de cada nivell sigui significativa.
 14. El lliurament de premis als treballs designats pel jurat es farà el divendres 21 de novembre. Els treballs premiats rebran un obsequi per al centre i un altre per a l'autor/a o autors/es.
Departament d'Educació Setmana de la ciència 2008 Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació