Acta de la reunió del Jurat


V Concurs de Webs de Ciència
 
Acte lliurament de premis
Reunit al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el 15 de novembre de 2000, a les 12 hores, el jurat del V Concurs de Webs de Ciència, organitzat per la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (SGTI) i per la Fundació Catalana per a la Recerca (FCR), integrat per les següents persones:
 
Sr. Enric Garrell, de la FCR.
Sra. Imma Ros, de la Subdirecció General de Formació Permanent del Professorat.
Sr. Jordi Castells, Cap del servei d'Informàtica Educativa de la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació.
Sr. Joan B. Canet, de la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació.
 
Actuant aquest últim com a secretari del jurat.

Han decidit atorgar els premis del present Concurs de Webs als següents treballs:
 
Primers premis
 
Primària
 
 
 

ESO
 
 
 

Batxillerat
 
 
 

Història del transport
CEIP Lavínia (Barcelona)

Ordinador Multimèdia, cedit per Domènech Serveis Escolars.
 
No al·lucinis amb les drogues
Escola Santa Clara (Sabadell)

Ordinador Multimèdia, cedit per ID Grup/Compaq.
 
Meteorologia
IES Joaquín Bau (Tortosa)

Ordinador Multimèdia, cedit per ID Grup/Compaq.
Segons premis

Primària
 
 
 

ESO
 
 
 

Batxillerat
(Ex-Aequo)
 
 
 


L'economia a Sant Sadurní d'Anoia
CEIP Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d'Anoia)

Càmera digital cedida per Hewlett Packard
 
Laberynthos
Escola Aula (Barcelona)

Càmera digital cedida per Hewlett Packard
 
La casa sostenible
IESI La Bisbal (La Bisbal)

Càmera digital cedida per Hewlett Packard
 
Evolució del valor de les cotitzacions en Borsa
IES Vall de Tenes (Santa Eulàlia de Ronçana)

Càmera digital cedida per Hewlett Packard
 
Tots els centres participants rebran un lot de un lot de CD-ROM multimèdia, cedits per ZETA Multimèdia, un lot de llibres de l'Institut d'Estudis Catalans i un lot de llibres de la Fundació Catalana per a la Recerca i entrades per a l'Aquàrium i l'IMAX.

El jurat vol felicitar a tots els participants, professorat i alumnat, per la seva participació fent paleses les seves inquietuds innovadores i el seu esperit de recerca.
 
Tanmateix, el jurat ha valorat, atenent a l'edat dels alumnes, l'equilibri entre diferents aspectes dels Webs com ara la incidència curricular, el contingut científic -especialment en relació amb la realització d'activitats de treball i de recerca-, l'originalitat en el plantejament i la presentació de la informació, la interactivitat, la interdisciplinarietat del tema abordat i la composició de l'equip escolar que ha elaborat el treball.

Barcelona, 17 de novembre de 2000.
HEIGHT=1 WIDTH=480>