ADMISSIÓ I ACOLLIDA 16-17
PORTES OBERTES: 24 DE FEBRER a les 15:15 i 1 DE MARÇ a les 9.15

Ens agrada ensenyar l'escola en funcionament i per tant us demanem que respecteu les dates de portes obertes.

Mapa d'àrea de proximitat de L'ESCOLA CERVANTES
Consulta de les escoles de proximitat al domicili

La sol·licitud de preinscripció es formalitza, en el periode que indicarem aviat, en l'imprès que es troba a disposició dels sol·licitants als centres educatius, als ajuntaments, a l'Oficina d'Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona, i al web del Departament, a l'adreça http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio_general/index.html

Més informació:
Informació general sobre aspectes bàsics de l'educació obligatòria a Catalunya
Informació en altres idiomes: castellà, anglès, àrab, urdú, xinès...

ACOLLIDA curs 2016-2017

VISITA A L'ESCOLA
Per a visitar l'escola us heu de posar en contacte amb la Direcció:
Tel. 93 268 20 50 (de 9:30 a 13:00)
Correu-e: escolacervantes@xtec.cat

Primer dia de classe de l'alumnat de P3: la tutora es posarà en contacte amb vosaltres.

Entrevista inicial de
ls pares/mares de P3 amb les mestres d'educació infantil: juny del 2016

Reunió de famílies de P3 matriculats de nou al centre: dimarts 6 de setembre 2016 a les 17:00

Podeu descarregar el document PDF "El Pau i la Maria van a l'escola dels nens grans" per a preparar l'entrada a l'escola del vostre fill/a de 3 anys.

Entrevista inicial amb la tutora dels alumnes nous al centre. Cal posar-se en contacte amb la tutora.

Per a visitar l'escola amb el vostre fill o filla recentment matriculat, parleu amb la direcció.


Podeu descarregar el document PDF "Hola, escola!" (encara provisional) per a conèixer millor alguns aspectes organitzatius que poden afavorir l'adaptació dels vostres fills/filles a la vida escolar.

Anar a la pàgina principal