ADMISSIÓ I ACOLLIDA

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA pel curs 2013-2014: Reunió informativa per a totes les famílies interessades, dia a concretar, al Museu Picasso

JORNADA DE PORTES OBERTES a L'ESCOLA

Mapa d'àrea de proximitat de L'ESCOLA CERVANTES
Consulta de les escoles de proximitat al domicili

La sol·licitud de preinscripció es formalitza, en el periode que indicarem aviat, en l'imprès que es troba a disposició dels sol·licitants als centres educatius, als ajuntaments, a l'Oficina d'Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona, i al web del Departament, a l'adreça http://www.gencat.cat/preinscripcio.

Tota la informació sobre la preinscripció i matriculació per al curs 2012-2013 al web específic del Departament d'Educació.

Preinscripció i matrícula per al curs 2013-2014 a la ciutat de Barcelona (web del Consorci d'Educació de Barcelona).

DECRET 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. (Cliqueu aquí si us interesa el document en format PDF).

RESOLUCIÓ EDU/553/2009, de 2 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres educatius per al curs 2009-2010 en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, artístics, d'esports, d'idiomes o de formació de persones adultes. (Pàg. 18735)

Més informació:
Informació general sobre aspectes bàsics de l'educació obligatòria a Catalunya
Informació en altres idiomes: castellà, anglès, àrab, urdú, xinès...

ACOLLIDA curs 2012-2013

VISITA A L'ESCOLA
Per a visitar l'escola us heu de posar en contacte amb la Direcció:
Tel. 93 268 20 50 (de 9:30 a 13:00)
Correu-e: escolacervantes@xtec.cat

Primer dia de classe de l'alumnat de P3: la tutora es posarà en contacte amb vosaltres.

Entrevista inicial amb la tutora: rebreu una convocatòria a començaments de setembre.

Reunió de famílies amb fills matriculats nous al centre: juny de 2012

Per a visitar l'escola amb el vostre fill o filla recentment matriculat, parleu amb la direcció.

Podeu descarregar el document PDF "El Pau i la Maria van a l'escola dels nens grans" per a preparar l'entrada a l'escola del vostre fill/a de 3 anys.

Podeu descarregar el document PDF "Hola, escola!" per a conèixer millor alguns aspectes organitzatius que poden afavorir l'adaptació dels vostres fills/filles a la vida escolar.

Data d'actualització: 18.11.2012

Anar a la pàgina principal