ADMISSIÓ I ACOLLIDA 17-18

Ens agrada ensenyar l'escola en funcionament i per tant us demanem que respecteu les dates de portes obertes.

Podeu trobar la informació més rellevant de l'escola a la web del Consorci.

La sol·licitud de preinscripció es formalitza, en el periode indicat, en l'imprès que es troba a disposició dels sol·licitants als centres educatius, als ajuntaments, a l'Oficina d'Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona, i al web del Departament, a l'adreça http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio_general/index.html

Més informació:
Informació general sobre aspectes bàsics de l'educació obligatòria a Catalunya

ACOLLIDA curs 2017-2018

VISITA A L'ESCOLA
Per a visitar l'escola us heu de posar en contacte amb la Direcció:
Tel. 93 268 20 50 (de 9:30 a 13:00)
Correu-e: escolacervantes@xtec.cat

Primer dia de classe de l'alumnat de P3: la tutora es posarà en contacte amb vosaltres.

Entrevista inicial de
ls pares/mares de P3 amb les mestres d'educació infantil: juny del 2017

Reunió de famílies de P3 matriculats de nou al centre: setembre 2017 (data a concretar)

Podeu descarregar el document PDF "El Pau i la Maria van a l'escola dels nens grans" per a preparar l'entrada a l'escola del vostre fill/a de 3 anys.

Entrevista inicial amb la tutora dels alumnes nous al centre. Cal posar-se en contacte amb la tutora.

Per a visitar l'escola amb el vostre fill o filla recentment matriculat, parleu amb la direcció.


Podeu descarregar el document PDF "Hola, escola!" (16-17 pendent de renovació) per a conèixer millor alguns aspectes organitzatius que poden afavorir l'adaptació dels vostres fills/filles a la vida escolar.

Anar a la pàgina principal