harmonia

HARMONIA GM

PROFESSORS:

Imma Egizabal

 

CURSOS

EXERCICIS

PROJECTES DE CURS

Harmonia GM 1

Harmonia GM 2

Harmonia GM 3

Harmonia GM 4

Harmonia GM 5

 

 

Classificar terceres

Trobar el relatiu d'una tonalitat

Tonalitats i armadures

Nom de les notes en anglès

Reconéixer el grau

Acords

Realització a 4 veus en estat fonamental

Notació absoluta

Cadències

Webquest 2005-2006

Webquest 2004-2005

Neuma

1r GM 2002-2003

Formes del barroc

Formes del classicisme

Encreuat barroc

Autors i èpoques

El Barroc

Liszt

Autors de poemes simfònics

Debussy

Impressionisme

Schönberg

Expressionisme

Stravinsky

El ballet

Bartok

Wagner

Autors d'òperes

Postromanticisme

Dodecafonisme i serialisme

Boulez

Música electrònica

Cage