ESCOLA POVILL
 
- Centre concertat per la Generalitat de Catalunya -
 
a Olesa de Montserrat
 
*** CAIXES-NIU *** CAIXES-NIU CAIXES-NIU *** CAIXES-NIU *** CAIXES-NIU *** CAI
 
RESULTATS

 

** CAIXES-NIU *** CAIXES-NIU *** CAIXES-NIU *** CAIXES-NIU *** CAIXES-NIU *** CAIXES-NIU *** CAIXES-NIU **

 

 

PATI DE L'ESCOLA

Des de la primavera del 2000, una parella de mallerengues carboneres utilitza les caixes-niu EP-D; EP-E i EP-F del pati de l'escola per criar. Canvien de caixa d'un any a l'altre i també dins del mateix any (les mallerengues carboneres fan un parell de postes).

Durant la primavera del 2000 una parella de pardals domèstics, van criar en una de les caixes (EP-C).

Un dragó utilitza durant l'hivern del 2000 la caixa EP-A.

L'hivern del curs 2002-03, és detecten excrements de rat-penat a l'interior d'una de les caixes (EP- D).

La tardor del 2003 es troba un dragó hivernant a la caixa EP-D, però no hi ha cap caixa ocupada de la primavera de 2003.

 

 

 

 

ZONES VERDES DEL NUCLI URBÀ

La primera temporada de cria (primavera 2002) no s'ocupa cap de les onze caixes-niu, tot i que es troben excrements a l'interior d'alguna caixa que demostren que han estat visitades per ocells.

La primavera de 2003, només s'ocupen caixes del Parc Municipal: la EP- i la EP- per part de pardals i la EP-C per mallerengues blaves.

 

 

ARENY DE CA L'ISARD

 
Les 7 caixes-niu han estat ocupades per pardals xarrecs durant la primavera del 2003. Aquesta espècie d'ocell era molt comú a Olesa, però actualment està desapareixent del terme. En revisar les caixes a l'hivern, també s'hi troba un dragó i un vesper.

 

 


ESPÈCIES QUE HAN OCUPAT LES CAIXES-NIU
Mallerenga carbonera
Mallerenga Blava

(Parus major)

(Parus caeruleus)
Caixes: EP-D / EP-E / EP-F
Caixes: EP-15
Pardal xarrec
Pardal domèstic
(Passer montanus)
(Passer domesticus)
Caixes: EP-B, EP-C, EP- 01, EP-02, EP-03, EP-05, EP-09
Caixes: EP-C
Dragó
Rata-pinyada
(Tarentola mauritanica)
(Quiroptera)
Caixes: EP-A, EP-
Caixes: EP-D

 

 
 
© Jordi Cerdeira i Ribot