Pissarra 31 - desembre 2007 Nadal

Pàg. 4

Inici de les activitats del Pla d'Entorn

S’han posat en marxa les activitats corresponents al Pla d’Entorn per al curs actual al nostre centre.

  • S’ha iniciat el taller d’estudi assistit que fa suport i repàs per 12 alumnes cada dia, de dilluns a divendres.
  • S’han iniciat les activitats lúdiques que acullen 20 alumnes dos hores a la setmana.
  • S’ha començat el taller de teatre que va funcionar durant el mes d’octubre per preparar la representació del “Quijote” a la festa de l’aniversari i continuarà a partir del gener.
  • S’ha començat la incentivació lectora durant les hores de 6a. hora.
  • S’ha començat el curs d’informàtica per alumnes que acull 24 alumnes 2 hores a la setmana.
  • S’ha iniciat la biblioteca oberta dos dies a la setmana 3 h.
  • S’ha començat el Pla d’esports a l’escola tres hores a la setmana.

Totes aquestes activitats són gratuïtes, tot i que en algunes s’ha de portar algun material o bé s’ha de pagar una quantitat per la compra de material.

Durant el proper trimestre es continuaran aquestes activitats i s’afegiran les de curs d’informàtica per a pares i mares, el taller de famílies i jornades sobre salut, alimentació, seguretat vial i es reprendrà el taller de teatre

Inici de les activitats del Pla d'Esports

Al mes de novembre vam engegar al nostre centre el pla d'esport a l'escola, que ha tingut un bon seguiment per part dels alumnes dels diferents cicles. Al llarg d'aquestes sessions hem jugat a futbol sala i a birles.

El dissabte 15 vam fer una trobada al nostre centre juntament amb els centres de l'Assumpció i el Sant Miquel, on van participar tots els alumnes del pla d'esports. A mes de jugar a les birles i a futbol 5 vam realitzar activitats alternatives amb un paracaigudes gegant i pilotes saltarines. Tot això va ajudar a que els alumnes de les altres escoles es conegueren entre ells i que coneguessin el nostre centre.

Un altre aspecte pel que fa a l'educació física es que hem pogut començar les activitats aquàtiques a nivell escolar. Hem tingut que fer alguns canvis en les sessions ja que hem començat tard, però al final ho hem pogut dividir de manera equitativa per a que tots el nostres alumnes gaudisquen d'aquestes activitats. Els alumnes que ja han començat son els de quart, cinquè i sisè que s'allargaran fins començat el mes de febrer.