Pissarra 39 - desembre 2009 Nadal / Pàg. 14
De Pissarra 39 des 09