Centre de Recursos de Formació de Persones Adultes
Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació d'Adults

mida text

mida11 mida14 mida17

Competències Bàsiques TIC (COMPETIC) en Educació d'Adults.


Ensenyaments d'informàtica a l'educació d'adults

Els ensenyaments d'informàtica a l'educació d'adults queden regulats per la Resolució de 7 de maig de 2010, que modifica la resolució de 14 de maig de 2007, per la qual s’estableixen els objectius i continguts dels ensenyaments inicials i bàsics i de les competències per a la societat de la informació, d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes, de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

Bloc d’ensenyaments inicials i bàsics de l’educació de persones adultes

Ensenyament: Informàtica. S'estructura:

Curs COMPETIC inicial

Bloc de les competències per a la societat de la informació de l’educació de persones adultes

Ensenyament: Informàtica. S'estructura:

Curs COMPETIC 1

Curs COMPETIC 2

COMPETIC
 
Presentació: Competències bàsiques en Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 
Curs COMPETIC Inicial
Competència
Nom abreujat
Codi
C2: Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu

Tecnologia

T

C4: Tractament de la informació escrita

Tractament de text

TT

C3: Navegació, cerca i comunicació en el món digital

Navegació i comunicació

NC

     
Curs COMPETIC 1
Competència
Nom abreujat
Codi
C6: Tractament de la informació numèrica

Full de càlcul

FC

C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment

Multimèdia

M

C1: Cultura, participació i civisme digital

Participació digital

PD

C1 a C6: Treball de síntesi

Treball

TS

     
Curs COMPETIC 2
Competència
Nom abreujat
Codi
C1: Cultura, participació i civisme digital

Participació digital

PD

C2: Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu

Tecnolgia

T

C3: Navegació, cerca i comunicació en el món digital

Navegació i Comunicació

NC

C4: Tractament de la informació escrita

Tractament de text

TT

C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment

Multimèdia

M

C6: Tractament de la informació numèrica

Full de càlcul

FC

C7: Tractament de les dades

Base de dades

BD

C8: Presentació de continguts

Presentació

P

C1 a C8: Treball de síntesi

Treball

TS