TICs a la carta  
     
  Descripció  
 

Amb aquesta proposta es presenta una nova modalitat formativa "a la carta". Es tracta d’accions formatives de curta durada, micro cursos, que es poden sollicitar sols o en combinació amb d'altres.

Hi ha micro cursos de 4, 6 i de 9 hores que es duran a terme en una, dues o tres sessions de tres o quatre hores.

Aquests cursos volen respondre a la demanda concreta d’un centre/aula o de centres/aules propers físicament que desitgen adquirir formació sobre un tema determinat, a escollir entre els 12 micro cursos que s'ofereixen en aquesta edició.

També es poden sol·licitar a títol individual però condicionats a que el micro curs demanat es realitzi a la zona desitjada pel professorat i tenint present que aquest professorat haurà de desplaçar-se fins al centre/aula on tingui lloc.

 
     
  Objectius  
  • Apropar als centres la formació en TICs tant físicament com per donar resposta a les necessitats concretes dels equips docents i professorat amb interessos comuns relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
• Homogeneïtzar els nivells de coneixement de les eines TIC entre el professorat de formació de persones adultes.
• Afavorir una formació adaptada a les possibilitats i coneixements previs del professorat.
 
     
  Continguts  
 

Micro curs 1: Configuració i optimització de la xarxa del centre
Durada: 9 hores (3 sessions)

Continguts:

 • Característiques de les nostres xarxes. Estructura tipus de la xarxa d'un centre de FPA
 • Característiques del servidor
 • Configurar usuaris i grups
 • Eines per a l'optimització de la xarxa: Virtual CD, DeepFreeze, Ghost, Partition Magic
 • Compartiment de recursos

Sol·licitud individual (condicionada)


Micro curs 2: Operacions bàsiques del sistema operatiu
Durada: 9 hores (3 sessions)

Continguts:

 • Propietats de l’escriptori
 • Creació i gestió de carpetes i arxius. Estructura dels directoris.
 • Identificació de les extensions més usuals.
 • Eines de conversió d'arxius i carpetes.
 • Antivirus
 • Gravació CD's.
 • Creació de dreceres.

Sol·licitud individual (condicionada)


Micro curs 3: Eines bàsiques del sistema operatiu
Durada: 9 hores (3 sessions)

Continguts:

 • Compactador del disc dur i neteja del disc.
 • Restauració del sistema i còpies de seguretat.
 • Tasques planificades.
 • Programari bàsic del sistema.
 • Cerca d’arxius i programes.
 • Tauler de control.
 • Instal•lació de maquinari i programari nou.

Sol·licitud individual (condicionada)


Micro curs 4: Treballem col•laborativament: fem un wiki
Durada: 6 hores (2 sessions)

Continguts:

 • Què és un wiki
 • Usos educatius del wiki
 • Exemples de wikis educatius o aprofitables en educació
 • Fem el nostre wiki

Sol·licitud individual (condicionada)


Micro curs 5: Els Blogs (blocs o bitàcoles)
Durada: 6 hores (2 sessions)

Continguts:

 • Què és un BLOG
 • Usos educatius dels blogs
 • Fem el nostre blog: creació i gestió

Sol·licitud individual (condicionada)


Micro curs 6: El blog del centre
Durada: 6 hores (2 sessions)

Continguts:

 • Què és un BLOG
 • El blog de centre: una eina de comunicació i de dinamització.
 • El blog com a web de centre.
 • Fem un blog de centre: creació i gestió.

NOTA: Cal que el centre tingui o hagi demanat a la XTEC un espai al servidor Phobos.
Per a més informació: http://www.xtec.net/at_usuari/gestusu/identificacio/php/index.htm

Sol·licitud individual (condicionada)


Micro curs 7: L'escriptori virtual
Durada: 6 hores (2 sessions)

Continguts:

 • Què són els RSS. Integració de la informació.
 • Programes lectors de RSS.
 • Un escriptori Virtual: Netvibes.
 • Altres escriptoris virtuals: Google i Protopage.

Sol·licitud individual (condicionada)


Micro curs 8: Elaboració de material didàctic (OppenOffice Write, Gimp, Firefox) Durada: 9 hores (3 sessions)

Continguts:

 • Crear un document en OpenOffice.org Writer, aplicar el formateig al text, i desar el document.
 • Copiar i enganxar textos en OpenOffice.org Writer.
 • Crear una taula en OpenOffice.org Writer.
 • Inserir imatges en una taula d'OpenOffice.org Writer.
 • Modificar l'alçada d'una fila en una taula OpenOffice.org Writer.
 • Inserir capçaleres i peus de pàgina.
 • Seleccionar i copiar textos d'una web.
 • Capturar i desar en disc imatges ubicades en pàgines web.
 • Utilitzar un editor gràfic a nivell bàsic: enganxar la imatge, canviar-li els atributs i desar el document en format GIF i JPG.
 • Fer captures de pantalles.

Sol·licitud individual (condicionada)


Micro curs 9: La gestió del correu electrònic
Durada: 6 hores (2 sessions)

Continguts:

 • Instal•lació i configuració del gestor de correu Mozilla Thunderbird.
 • Gestió del correu: enviar i rebre missatges de correu; respondre i reenviar un missatge; adjuntar un fitxer a un missatge; creació d'una agenda d'adreces; ordenar els missatges rebuts; arxivar els missatges rebuts.
 • Creació i configuració de varis comptes.
 • El correu brossa i els filtres.
 • El corrector ortogràfic.
 • Extensions.

Sol·licitud individual (condicionada)


Micro curs 10: Tractament de la imatge digital (Gimp)
Durada: 9 hores (3 sessions)

Continguts:

 • Formats gràfics.
 • Modificació de la imatge.
 • Les eines de selecció.
 • El treball en capes.
 • Millorar la qualitat de les fotografies.
 • Retocar una imatge.

Sol·licitud individual (condicionada)


Micro curs 11: Webs i recursos TIC d’ús quotidià
Durada: 4 hores (1 sessió)

Continguts:

Sol·licitud individual (condicionada)


Micro curs 12: Utilització pedagògica del canó de projecció
Durada: 4 hores (1 sessió)

Continguts:

 • Funcionament del canó
 • Funcions principals
 • Utilització pedagògica: pissarra digital
 • Recursos per a la pissarra digital dins de l’aula

Sol·licitud individual (condicionada)


Micro curs 13: Creació de materials didàctics amb Minerva
Durada: 6 hores (2 sessions)

Continguts:

1ª Sessió: Els alumnes fan produccions amb l'ordinador:

 • Programa d'escriptura. Gràfic i text.
 • Tapes de la llibreta.
 • Encreuats.
 • Calendaris i postals.
 • Crear una història gràfica.
2ª Sessió: Fem materials gràfics per a les classes de llengua.
 • Produir material imprimible.
 • Sopes de lletres.
 • Crear materials amb text, imatge i veu: Mèmoric.
 • Les imatges com a recurs en les classe de llengua.
 • Presentacions.
 • Pràctiques amb el ratolí. Un puzle molt personal.

Sol·licitud individual (condicionada)

 
   
  Destinataris  
 

Equips docents i professorat de formació de persones adultes interessat.

 
     
  Professorat  
  Professorat de formació de persones adultes amb formació i experiència en els diferents temes dels micro cursos.  
     
  Modalitat i durada  
 

Tots aquest cursos seran Presencials i comptaran, si s'escau, amb suport telemàtic a l'Espai Virtual durant tot el curs escolar.

Cada centre / aula o professorat de centres / aules propers físicament, pot sollicitar fer el curs o els cursos que desitgi, dels que s’oferten, d’acord amb les seves necessitats.

La certificació es basarà en l'acreditació de l'assistència a un mínim del 80% de les sessions i a la realització de les activitats proposades tant telemàticament com presencial.

 
     
  Condicions de realització, calendari, horari i termini per fer la inscripció  
 

Els centres i aules interessats en fer un o més micro cursos s'hauran de posar d'acord amb centres o aules més pròxims geogràficament per triar els Micro cursos i posar-se d'acord en els dies i horari. Preferiblemen hauran de ser en horari de 10 a 13 hores o de 9.30 a 13.30 hores i dimarts o dijous.

S'estudiaran altres propostes de dies i horari sempre que siguin justificades degudament.

El professorat que vulgui participar a títol individual, ho ha de demanar fent clic al botó "Sol·licitud individual (condicionada)" que apareix al final de la descripció de cada Micro curs.

El nombre mínim de professorat per sol·licitar aquesta formació haurà de ser de 15 persones.

Un cop s'hagin posat d'acord els centres i/o aules, han d'omplir i enviar el formulari adjunt per correu electrònic a l'adreça: cr-fpa@xtec.cat


Aquesta modalitat formativa es durà a terme durant el segon i tercer trimestre del curs 2006 / 2007

Els cursos començaran a partir de la primera setmana de febrer de 2007


De 10 a 13 h.


Termini per transmetre el formulari de sol•licitud intercentres i per fer la sol·licitud individual: 18 de gener de 2007.

 
     
  Més informació  
 

Juan Miguel Muñoz, Centre de Recursos de FPA. Tel 93 441 93 38 / 52, cr-fpa@xtec.cat

 
 

Mercè Comellas, SGFPA, Tel. 93 400 69 00, ext. 3107, mcomellas@gencat.net

 
     
 
Formulari per demanar la formació
 
 
A Cursos