Centre de Recursos de Formació de Persones Adultes
Servei d'Ordenació Curricular de l'Educació d'Adults

mida text

mida11 mida14 mida17
 
   

VI
Jornada Innovem

La creativitat en l'aprenentatge


I Jornada Innovem:
De l'experiència a la innovació: L'autoformació

II Jornada Innovem:
Eduquem amb les TIC

III Jornada Innovem:
Interculturalitat i Llengua

IV Jornada Innovem:
La societat del coneixement a l'aula

V Jornada Innovem:
Una educació permanent, oberta i de futur

VI Jornada Innovem:
La creativitat en l'aprenentatge


Vídeos i presentacions de les Jornades Innovem

Vídeos, resum i reportatge de la IV Jornada Innovem

Vídeos, resum i reportatge de la V Jornada Innovem

 
Innovem

Reportatge i resum amb els vídeos, fotos i presentacions de la VI Jornada Innovem 2011

   

Inauguració
Teresa Pijoan, directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat


   

"Competitivitat & Creixement = Innovació + Formació"
Esteve Almirall / Professor Associat a ESADE i a la UPF en l’àmbit de la Innovació

Estem assistint arreu a canvis molt importants en la manera en què les societats competeixen i aquests canvis tenen implicacions profundes no solament en les capacitats i competències que es demanen als ciutadans sinó també en la necessitat d’actualitzar-les i en assumir la responsabilitat d’aquesta actualització. Aquests canvis estan afectant a tots els nivells de l’educació.

   

Projecte interdisciplinari "L'Escorpí"
Gemma Grau / Escola Infant Jesús

Aquesta experiència és una unitat de programació que s’emmarca dins del projecte curricular de coneixement del medi. Pretén que l'alumat conegui les característiques dels animals segons el grup al què pertanyen i els seus hàbitats.

La metodologia utilitzada al llarg d’aquesta unitat ha estat el treball per projectes que implica a totes les àrees del coneixement.

 

 

 

 

 

 

La revista escolar del CFA Palau de Mar, un projecte transversal i col·laboratiu
Joan Padrós i Josep Oliveras / CFA Palau de Mar

La revista escolar és un treball col·laboratiu i transversal entre professorat i alumnat, de diferents ensenyaments i nivells. Els estudiants de la llengua catalana elaboren textos amb l'objectiu de normalitzar l'ús del català com una eina d'expressió i els estudiants d'informàtica aprofiten aquests textos per editar-los al bloc de la revista, afegint-hi imatges, gravacions d'àudio i gravacions de vídeo.

 

 

 

 

 

 

L'escola sense llibres
Eulàlia Griset / Escola L’Arenal de Llevant

L'Arenal de Llevant és una escola de Barcelona que basa el seu projecte en el fet d’establir una estreta relació entre el treball científic, el treball curricular de les diferents àrees d'aprenentatge i la utilització dels recursos que proporcionen les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

 

 

 

 

 

 

"La dama de Vallcarca", una novel·la negra col·laborativa
Javier Sánchez / UAB Idiomes

La dama de Vallcarca és una novel·la negra escrita pels estudiants d'Espanyol com a Llengua Estrangera de la UAB Idiomes Barcelona.

Aquesta novel·la s'emmarca en un projecte de centre que pretén motivar i generar aprenentatge significatiu mitjançant la utilització d'aplicacions 2.0 per a la creació de tasques educatives.

La idea principal del projecte és que el lector a través de Google Maps situï l'escena en un mapa físic al mateix temps que llegeixi l'obra i conegui alguns dels racons més característics de la nostra ciutat, Barcelona.

           

Dia del Llibre 2011, un mosaic d'eines 2.0
Imma Barriendos / CFA Freire

Aquest any les diferents activitats del Dia del llibre s'han agrupat en un espai virtual (Google Sites) que ha anat creixent amb la incorporació d'altres eines 2.0. És com un aparador de les aportacions de diversos grups de l'escola: recomanacions de llibres, concurs literaris, taulers virtuals...

És rellevant destacar com l'elaboració d'aquest espai ha creat moltes situacions d'aprenentatge de l'ús de la web 2.0 per resoldre necessitats concretes.

           

Entorn, matemàtiques i TAC
Ramon Miquel Bergadà / INS Terres de Ponent

Es tracta d’estudiar els continguts de matemàtiques del currículum de l’ESO en el propi context de l’alumnat, amb el suport de tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement com Moodle, Google i GeoGebra entre d’altres; sense deixar de banda les eines més tradicionals com la cinta mètrica,  el goniòmetre o la llibreta. En aquest procés l’aula ja no és només un espai físic de l’escola, sinó quelcom més ampli que va més enllà i que inclou l’entorn més proper, els recursos digitals i les eines de comunicació i col·laboració que facilita la xarxa d’Internet.

           

Explica’m el primer aprenentatge!
Lídia Vilaseca / EOI

Experiència d’aula que té com a eix central la narració oral i escrita de vivències d’aprenentatge i parteix de les producions orals i escrites de l'alumnat elaborades en parelles o petits grups per posteriorment comparar les pròpies produccions amb un text literari (Elias Canetti: La llengua salvada).

           

Conèixer, descobrir i aprendre junts a través de la Ciència
Carme Alemany / Escola El Roure Gros

El passat dia 17 de maig l'escola pública “El roure gros” del poble de Santa Eulàlia de Riuprimer, poble d’uns 1000 habitants de la comarca d’Osona, va ser guardonada amb el premi d'Ensenyament 2011 pel projecte "Conèixer, descobrir i aprendre junts a través de la ciència" que des del curs 2006-2007 es porta a terme a l’escola.
La recerca, la ciència i les matemàtiques són l'eix vertebrador i el nucli motivador de tot el treball de l'escola. 
El treball i el pensament científic ens permet fer una mirada diferent al món, a través dels problemes i els dubtes, una mirada que demana curiositat i profunditat

           

Tècniques de creativitat per als docents
Anna Castells / Jocs al segon

Aquest taller aporta tècniques concretes que es poden aplicar per activar la creativitat personal, plantejar correctament els problemes i crear noves propostes. 

És molt útil per a equips docents que volen desenvolupar la pròpia creativitat per fer activitats innovadores a l'aula.

Objectius:

1. Conceptualitzar què és la creativitat
2. Conèixer algunes tècniques de creativitat
3. Conèixer algunes eines per activar la creativitat

           

Activitats per desenvolupar la creativitat en l’alumnat
Oriol Ripoll / Jocs al segon

Aquest taller aporta activitats concretes que es poden utilitzar amb l’alumnat. 

Estan basades en tècniques de creativitat 
que s’apliquen per activar la creativitat personal dels discents.  És molt útil per a professorat que desitja tenir un “banc d’activitats”.

Objectius:

1. Conceptualitzar què és la creativitat
2. Disposar d’una bateria de recursos
i d ’activitats basades en tècniques de creativitat.

           

Gestió del temps (GTD) i l'organització
Daniel Aguayo / Dutudu

Aquest taller aporta eines i activitats per poder gestionar i organitzar el nostre temps seguint els passos del flux de treball de GTD (Capturar, Processar, Organitzar, Fer, Revisar).

Objectius:

1. Conèixer l'avantatge que suposa per a la creativitat fer servir eines de productivitat personal.
2. Mostrar GTD com a eina model de productivitat personal
3. Aprendre les nocions bàsiques del flux de treball de GTD, com a forma d'introduïr-se en aquesta metodologia.

   

Conclusions i cloenda
Manel Busom , subdirector general d'Ordenació Curricular

   

Vídeo-reportatge 
Vídeo elaborat per alumnat de COMPETIC 1 del CFA Palau de Mar (Barcelona)

   

Reportatge fotogràfic

   

+ info