Centre de Recursos de Formació de Persones Adultes
Unitat d'Educació Permanent

mida text

mida11 mida14 mida17

Materials de Cursos, Seminaris i Jornades

En aquest apartat trobarem els materials creats a partir de les activitats formatives de la UEP.

 

Cicle de conferències "Cap a un nou model didàctic: l'aprenentatge reflexiu i col·laboratiu (ARC)"

1ª.  6 de novembre: L'aprenentatge en l'acció: implicacions didàctiques  per a l'aula i la programació.

Accés a la presentació

2ª.  11 de desembre: L’atenció a les necessitats individuals i grupals: el treball en l’hetereogeneïtat.

Accés al v ídeo complet de la 2a conferència

Accés a la presentació

3ª.  12 de febrer: El treball col·laboratiu: Parlar per aprendre.

4ª.  12 de març: Els processos d'autoregulació dels aprenentatges: estratègies didàctiques per a fomentar-los.

5ª.  30 d'abril: L'avaluació dels aprenentatges: cap a l'avaluació significativa.

6ª.  28 de maig: Les aportacions de les TIC a l'aprenentatge reflexiu i col.laboratiu.


Dificultats de les persones adultes en l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura

Presentació / resum sobre "Les dificultats de les persones adultes en l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura"

Curs Les matemàtiques en la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior

Presentació: Preparació proves d'accés a CFGS

Temari amb enllaços d'interès

Comparativa Mates aplicades/ mates comunes

Adreces web amb recursos de Matemàtiques


Curs sobre el Projecte Lingüístic de centre/aula de formació de persones adultes

El Projecte Lingüístic de Centre/ Aula de formació d’adults

ANNEX I: Propostes per elaborar la concreció anual del PLC

ANNEX II: Idees generals que haurien de condicionar tot PLC

ANNEX III: Taula per a l’anàlisi de l’ús lingüístic al centre


Curs Metodologia del català com a segona llengua

(27 Kb) La lectura comprensiva de textos en l’aprenentatge d’una segona llengua. Marta Gràcia (Universitat de Barcelona)

(3,3 Mb) L’AVALUACIÓ, Quelcom més que posar notes. Neus Sanmartí (Universitat Autònoma de Barcelona)

(119 Kb) La llengua escrita: els processos d'adquisició de la llengua catalana com a segona llengua. Montserrat Fons (Universitat de Barcelona)

La llengua oral: estratègies i recursos per al seu aprenentatge
Jordi Esteban
Materials de suport

 
Conversa Metodologia

La xerrada 0
La xerrada 1
La xerrada 2
La xerrada 3
La xerrada 4
La xerrada 5

Activitats aplicació i consolidació
Activitats de reforç oral
Activitats entorn intercultural
Funcions comunicatives
Paraules vingudes d'arreu
Quadre de progressió de l'aprenentatge

 
Jocs de la mona Jocs de l'oca

Jocs de la mona
Mona et dius 1
Mona et dius 2
Mona hi ha 1
Mona hi ha 2
Mona horari 1
Mona horari 2

Mona objectes de l'aula
Mona parents 1
Mona parents 2
Mona on vius 1
Mona on vius 2
Mostres de jocs de la mona

Actes de parla dels jocs de oca
Oca animals color
Oca animals gris
Oca comercial
Oca dels oficis
Oca em fa mal
Oca
del mercat
Oca mobles de casa
Oca objectes de l'aula
Oca sanitària
Vocabulari del joc de oca animals
Vocabulari del joc de l'oca comercial
Vocabulari del joc de l'oca del mercat
Vocabulari de l'oca sanitària

 
Jocs de vaixells Jocs diversos

Jocs del vaixell
Vaixell tenir objectes aula
Vaixell verb ser
Vaixell verb tenir
Vaixell verb viure
Vaixell vocals neutres
Vaixell aquest
Vaixell em dic
Vaixell identificar-se
Vaixell parents

Bestiari
Buscar diferències
Carter on vius
El pare carbasser
Les parts del dia
Les quatre estacions
Mitges fotos

Mitges postals
Quants germans tens
Què fas
Rellotges

 
Jocs de bingo Jocs de memory

Bingo de la compra
Bingo dels números

Memory d'objectes de l'aula


Curs L’autoformació com a sistema d’aprenentatge: organització i gestió

Organització i ús de materials d'autoaprenentatge per a la millora de la competència lingüística d'aprenents adults

Dimensió metacognitiva i foment de l'autonomia de l'aprenent: una proposta pedagògica.

La evaluación por competencias y el portafolio del estudiante: dos experiencias en asignaturas de lengua alemana y de interpretación simultánea.

Hacia la autonomía del aprendiz en la enseñanza de lenguas extranjeras en el ámbito universitario: el enfoque por tareas como puente de unión entre el aprendizaje en el aula y el trabajo en autoaprendizaje

Integrating the metacognitive dimension to encourage autonomous FL learning: towards self-regulation


SETICPA (Seminari Permanent en Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a la Formació de Persones Adultes)

  • Curs 2004 - 2005

(990 Kb) SETICPA I, del 26 de novembre de 2004

(1,2 Mb) SETICPA II, del 9 de desembre de 2004

(870 Kb) SETICPA III, del 10 de febrer de 2005

(1,1 Mb) SETICPA IV, del 7 d'abril de 2005

(1 Mb) SETICPA V, del 2 de juny de 2005


  • Curs 2005 - 2006

(1,6 Mb) SETICPA I, del 6 d'octubre de 2005

(1,5 Mb) SETICPA II, de l'1 de desembre de 2005

(1,4 Mb) SETICPA III, del 2 de febrer de 2006

(1,4 Mb) / (1,3 Mb) SETICPA IV, del 16 de març de 2006

(1,2 Mb) SETICPA V, del 4 de maig de 2006

(2,2 Mb) SETICPA VI, del 8 de juny de 2006


  • Curs 2006 - 2007

(1,2 Mb) SETICPA I, del 24 d'octubre de 2006

(1,2 Mb) SETICPA II, del 12 de desembre de 2006

(742 Kb) SETICPA III, del 6 de febrer de 2007

(603 Kb) SETICPA IV, del 27 de març de 2007

(526 Kb) SETICPA V, del 29 de maig de 2007


  • Curs 2007 - 2008

(395 Kb) SETICPA I, del 16 d'octubre de 2007

La resta de dossiers es troben a la bitàcola del SETICPA: http://phobos.xtec.net/fadults/wordpress/

 

Jornada de presentació de la Guia "La web del centre de formació de persones adultes" (09/02/2005)

(1,5 Mb) de Guia per a la creació de la web del centre de formació de persones adultes


I Jornada sobre el bon ús de les TIC a la formació de persones adultes (02/03/2005)

(133 Kb) Llapis de colors – Un diari de classe interactiu (o weblog)

(1 Mb) ALFAWIN GEOMETRIC: Geometria i ordenador.

(154 Kb) L’aula virtual del CFA Miquel Martí i Pol de Vic. L’ús de les TIC en l’aprenentatge i l’ensenyament de GES

(99 Kb) Listenings amb L'Adobe Audition. Preparació i utilització de materials d’àudio a les classes d’anglès.


II Jornada sobre el bon ús de les TIC a la formació de persones adultes (01/05/2005)

(266 Kb) Proposta d’itinerari: el món del romànic a l’Alt Penedès

(290 Kb) Creació de la web dinàmica del centre amb Postnuke

(114 Kb) ABE Campus, Educació Bàsica d'adults amb les TIC

(243 Kb) ELS VINS. Webquest sobre la vinya i el vi


Jornada de presentació dels Plans d'Entorn (5 d'abril de 2005)

(105 Kb) Educació i entorn. Joan Subirats (Institut de Govern i Polítiques Públiques-UAB)

(134 Kb) Pla per a la llengua i la cohesió social. Pla educatiu d’entorn. Josep Vallcorba (Subdirector General de Llengua i Cohesió Social)

(179 Kb) Formació de persones adultes en els Plans educatius d’entorn. Miquel Inglés i Pedrero (Subdirector General de Formació de Persones Adultes)


Sessió de metodologies innovadores per a la formació de persones adultes (25 de maig de 2005)

(887 Kb) Noves metodologies formatives. Josep Lluís Sánchez; SPOC, Solucions i Plataformes Orientades al Coneixement


Jornada Tècnica: Equipaments dels Centres i Aules de Persones Adultes (10 de març de 2006)

(3.8 Mb) (978 kb) Presentació de PP amb tota la informació que es va presentar a la Jornada Tècnica.

Jornada Tècnica: l'ordinador servidor i la xarxa del centre, ús i gestió (II sessió | juny de 2006)

Dossier: El servidor de les aules i centres de Formació d’adults

Virtual CD. Instruccions bàsiques
Virtual CD. Manual complet


El DeepFreeze 5: Característiques del programa, instal·lació, configuració...
Configuració prèvia dels equips a congelar
Característiques del congelador preconfigurat DeepFreeze_C_2006.exe
El Congelador preconfigurat: Arxiu deepFreeze_C_2006.exe


Tutorial de Ghost


Tutorial PartitionMagic Pro 7.0


Materials de la reunió informativa celebrada al IESOC per clarificar dubtes referents a les qualificacions dels alumnes que realitzen els estudis del curs experimental de formació per a les proves d'accés als Cicles formatius de formació professional (28 de novembre de 2006)

Informació donada en la presentació.
Model de full de càlcul per les qualificacions de grau mitjà.
Model de full de càlcul per les qualificacions de grau superior.


Materials de la Jornada de formació per a la coordinació lingüística en els centres i aules de formació de persones adultes (28 de maig de 2007)

Coordinació Lingüística dels centres i aules de formació de persones adultes Funcions de la coordinació lingüística projecte lingüístic i integració de llengües
Coordinació Lingüística dels centres i aules de formació de persones adultes Projecte i tractament integrat
exercici_en_grups.pdf Planificació projecte Adults
exercici_en_grups.pdf Exercici en grups
exercici_en_grups.pdf Projecte i tractament integrat


Vídeos y presentacions del les Jornades Innovem. Curs 2006 / 2007


Seminari d’intercanvi per a la formació de les proves d’accés als cicles formatius

Recull d’aportacions dels tres seminaris d’intercanvi de recursos per a la preparació de les proves d’accés als Cicles Formatius. Curs 2007-2008.


Jornada: L’ensenyament i l’aprenentatge per competències en el nou currículum del GES / 08.09.2008

Què ens aporta el concepte de "competència"?
Presentació de la Neus Sanmartí. Directora de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona).

El nou currículum del GES: una oportunitat d'innovació
Presentació de Josep Vidal Vilellas. Membre de l’Observatori del currículum en competències bàsiques de la Facultat de Pedagogia de la UB (Universitat de Barcelona).

Reportatge fotogràfic de la Jornada


Presentació del Programa d’Aprenentatge Permanent (PAP): Programa Europeu Grundtvig / 27.11.2008

Coordinació Lingüística dels centres i aules de formació de persones adultes Grundtvig, un Programa d ’Aprenentatge Permanent
Presentació de la Neus Lorenzo. Servei de Llengües. Subdirecció General de Llengua i Entorn. Departament d'Educació.

Coordinació Lingüística dels centres i aules de formació de persones adultes Programa d'Aprenentatge Permanent (PAP) Comissió Europea. 2007 / 2013
Presetnació de la Joana Vidal. Servei de Llengües. Subdirecció General de Llengua i Entorn. Departament d'Educació.

Coordinació Lingüística dels centres i aules de formació de persones adultes Digiteach, un projecte europeu Grundtvig
Presentació del Juanmi Muñoz. Unitat d'Educació Permanent. Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats. Departament d'Educació.


Jornada La formació del professorat de Persones Adultes: curs 2009-2010

La formació del professorat de persones adultes: Curs 2009-2010. Unitat d'Educació Permanent.

La formació del professorat des de la Pràctica Reflexiva. Olga Esteve, Universitat Pompeu Fabra.


Informació sobre els ensenyaments professionals, ensenyaments artístics i ensenyaments d'esports (27.10.2009)

La nova formació professional. Servei d’organització del curriculum de Formació Professional Inicial

exercici_en_grups.pdf Els Ensenyaments Esportius dins del sistema educatiu. LOE / LEC. Meritxell Arderiu Antonell

Ensenyaments de l’àmbit d’arts plàstiques i disseny. Isabel Herrero Beldam, Daniel Simón Corbera


Presentació "El programa Grundtvig: noves accions". (Dijous 12 de novembre de 2009)


exercici_en_grups.pdf Presentació "La gestió de la qualitat en els CFA/AFA". Pere Canyadell (11 de febrer de 2010)