Centre de Recursos de Formació de Persones Adultes
Subdirecció General de Formació de Persones Adultes

 
Creació de materials didàctics amb l'ordinador per a l'alfabetització digital amb Minerva

 
1) Instal·lem imatges .
2) Els alumnes fan produ-ccions amb l'ordinador.

2,5) Una història gràfica.

3) Fem Materials gràfics per la classe de llengua.
4) Recursos per a la classe de llengua..
5) Web.mates.
6) Treball geomètric

 

 

Els alumnes fan produccions amb l'ordinador. Calendaris i postals

Amb aquesta opció es poden crear calendaris personalitzats d'una forma ràpida i senzilla, ja que tots els processos estan automatitzats. Els resultats sempre són fulls que contenen colors molt atractius,  amb una estructura complexa, tenint en compte la simplicitat del treball que s'ha de fer. L'alumnat de l'etapa instrumental de les escoles d'adults és fàcilment motivat mitjançant l'elaboració de calendaris a partir de fotografies personalitzades
Un calendari annual Un calendari mensual Una postal.

Amb aquesta opció es poden crear calendaris personalitzats d’una forma ràpida i senzilla, ja que tots els processos estan automatitzats.

Els resultats sempre són fulls que contenen colors molt atractius,  amb una estructura complexa, tenint en compte la simplicitat del treball que s’ha de fer. L'alumnat de l'etapa instrumental de les escoles d’adults és fàcilment motivat mitjançant l’elaboració de calendaris a partir de fotografies personalitzades.

Opcions:

 • Menú Imatge: per obtenir una galeria d’imatges.
 • Menú extensible de mesos i anys: personalitzar calendari.
 • Botons efectes: per crear efectes sobre el gràfic actiu.
 • Botons exportar: per activar la imatge en l’OpenOffice, el Paint, el Word

 

 1. Entreu al programa
 2. Entreu una imatge des de la carpeta “c:\minerva\dibuixos\flors”
 3. Seleccioneu un segell
 4. Escriviu el nom i l’adreça
 5. Redacteu la postal
 6. Editeu les fonts i els colors de la postal
 7. Deseu la postal (clic disc).
 8. Visualizeu i prepareu la postal per a imprimir.

 

 

 

 

Més recursos a www.bernat-orellana.org