Centre de Recursos de Formació de Persones Adultes
Subdirecció General de Formació de Persones Adultes

 
Creació de materials didàctics amb l'ordinador per a l'alfabetització digital amb Minerva

 
1) Instal·lem imatges .
2) Els alumnes fan produ-ccions amb l'ordinador.

2,5) Una història gràfica.

3) Fem Materials gràfics per la classe de llengua.
4) Recursos per a la classe de llengua..
5) Web.mates.
6) Treball geomètric

 

 

Fem materials gràfics per les classes de llengua. Material imprimible

Materials per a la lectura i escriptura amb suport paper –manipulatiu- en les aules de l'etapa instrumental de les escoles d'adults. Suport per les classes d'idiomes –català, castellà, anglès- Material per tractar la diversitat en les aules d'acollida. Una eina d'ajuda en el processos d'adaptació de les persones amb necessitats educatives especials en l'àmbit de la formació de persones adultes. Farem un memòric i un dominó referit a feines , oficis i accions.

La necessitat de tenir un material que sigui conceptualment significatiu i proper als alumnes ens han fet crear aquesta aplicació amb identitat pròpia dins el programa Minerva. Pot ser un material d’experimentació creativa per part dels alumnes, ja que els processos multiplicadors d’accessibilitat del sistema facilita la creació constructiva de gràfics plens de situacions amb gran lluminositat i color.També pot ser un taller de generació de materials i experimentació per part del docent per la creació de materials necessaris per a la docència en els diferents àmbits de treball:Materials per a la lectura i escriptura amb suport paper –manipulatiu- en les aules de l’etapa instrumental de les escoles d’adults.Suport per les classes d’idiomes –català, castellà, anglès...-Material per tractar la diversitat en les aules d’acollida.Una eina d’ajuda en el processos d’adaptació de les persones amb necessitats educatives especials en l’àmbit de la formació de persones adultes... Metodologia:

 1. Entreu una carpeta d’imatges.
 2. Cliqueu una de les plantilles.
 3. Entreu les diferents imatges a cada cel·la de les plantilles
 4. Escriviu en les plantilles de text.
 5. Exporteu i imprimiu.
 6. Plastifiqueu.
 7. Retalleu.

PLANTILLES:

 • Targetes_gràfiques_rectangulars.
 • Targetes_de_text_rectangulars.
 • Dominó.
 • Plantilles_de_text_quadrades.
 • Plantilles_gràfiques_quadrades.

 

 

Més recursos a www.bernat-orellana.org