Bloc C
Formació TIC en centres educatius
Pràctica C104. Imprimir: preparar la pàgina
    

El gestor d'impressió del programa Gimp resulta força entenedor pels docents acostumats a treballar sempre sobre paper. L'opció Configuració de página del menú Fitxer us dóna vàries opcions a configurar. El resultat s'ajustarà fàcilment al que desitgeu.

 
Desenvolupament de la pràctica
   
  1. Quan tingueu la imatge acabada i preparada per imprimir, activeu l'eina Configuració de página del menú Fitxer.

Se us obrirà una finestra on caldrà ajustar tots el paràmetres segons les vostres preferències:

En el cas que en un mateix paper vulgueu imprimir més d'una imatge, haureu de fer una manipulació prèvia:

  • Definiu un arxiu nou amb les dimensions del paper que vulgueu imprimir.
  • Seleccioneu i copieu com a capes noves totes les imatges que vulgueu imprimir dins de l'arxiu que heu creat amb les dimensions de la pàgina.
  • Ordeneu els objectes o capes.
  • Aneu al menú Fitxer i escolliu l'opció Configuració de página.
  • Imprimiu-ho.