Bloc C
Formació TIC en centres educatius
Pràctica C106. Els filtres
    

El Gimp disposa d'un seguit de filtres que es poden aplicar de forma simple i ràpida. Un filtre és un programa de modificació automàtica dels colors de la imatge fins al punt d'arribar a una deformació gairebé total.
Els filtres els podeu fer servir per enfatitzar la imatge o una part d'ella, per a ressaltar certes zones, per a fondre-les, per a realitzar efectes diferents, per a...
Les possibilitats de millorar les imatges o de crear-les és ampli; per aquest motiu, un ampli coneixement dels filtres i dels seus usos us pot facilitar la vostra feina.
A l'hora de fer servir els filtres, serà molt convenient tenir present que en el Gimp, mantenint premudes les tecles Ctrl+Z desfà la darrrera acció. Aquest mateix procediment es pot fer des del menú Edita | Desfés.

Es convenient guardar sempre un arxiu original.

 
Desenvolupament de la pràctica
   
 1. Els filtres els trobareu al menú Filtres.

             

 

Difumina

 

 
 1. En aplicar aquests filtres, l'efecte produït és suavitzar la imatge sense que perdi cap detall significatiu; la Difuminació de moviment... simula el moviment en una imatge.El Difuminat gaussià selectiu... simula profunditat de camp donat que amb ell es difumina el fons de la imatge,...
   
 

Colors

 
 
 1. Segons el filtre de color escollit, variareu el color de la imatge sobre diferents paràmetres.
   
 

Soroll

 
 
 1. Sovint s'utilitza aquest filtre per a trencar els degradats abans de convertir la imatge en imatge indexada. Escampa... desenfova la imatge. Llança... desenfoca aleatòriament amb un nombre de repeticions.
   
 

Detecció de vores

 
 
 1. Les vores de la imatge es perfilen depenent del filtre utilitzat.
   
 

Millora

 
 
 1. Aquests filtres fan que una part o tota la imatge adquireixin major nitidesa, millorant la seva qualitat i destacant els seus detalls.
       
 
Genèric
Efectes de vidre
Efectes de llum
 

 

Distorsions

 
 1. Afegeixen profunditat a la imatge, deformant-la, doblegant-la,... S'utilitzen per crear distorsió a la imatge i no per a netejar-la.
  Tots aquests filtres de Distorsions tenen molts paràmetres sobre els quals aplicar els efectes, raó per la qual variarà molt dels uns als altres depenent dels paràmetres aplicats.
   
 

Artístic

 
 1. Aquests filtres realitzen un efecte sobre les imatges semblant al de la pintura; és a dir, com si la imatge es transformés en una imatge feta amb algun dels estils de pintura: Cubisme, Impressionisme, pintura a l'oli, ...
   
 

Mapa

 
 
 1. En la majoria d'ells teniu la possibilitat de fer una previsualització prèvia per tenir més clar l'efecte que s'aconseguirà amb els canvis produïts.
   
 

Composa

 

 1. La majoria d'aquests filtres generen imatges amb independència de les dades de la imatge original, estan dissenyats per a crear imatges i efectes de dibuix.
  En el cas d'aquests filtres, és millor crear una capa nova i aplicar els canvis sobre ella; posteriorment apliqueu transparència de capa.
       
 

Web

 
 

 1. Aquest filtre us permet crear zones de la imatge on aplicar un enllaç web
   
  Els filtres se solen utilitzar amb finalitats decoratives i estilístiques. En l'àmbit escolar el seu ús és escàs.