Bloc C
Formació TIC en centres educatius
Pràctica C11. Emmarcar una fotografia i altres efectes.
    

Abans de realitzar la pràctica, caldrà executar el fitxer C11.exe
Aquest fitxer us permet crear, en el vostre ordinador, una carpeta anomenada tic\blocc, amb els fitxers necessaris pel desenvolupament de la pràctica.

   
  Una de les actuacions més freqüents que es fan sobre fotografies és la de posar un marc i una ombra a sota. La pràctica explica com podeu fer-ho des del Gimp.
   
Desenvolupament de la prÓctica
   
 1. Obriu el Gimp des de la icona de l'escriptori .
 2. Des del menú Fitxer premeu l'opció o bé Ctrl+O.      
  • Cerqueu a la carpeta tic\blocc el fitxer paisa15.jpg.
  • Seleccioneu el fitxer paisa15.jpg i feu-hi un doble clic. S'obrirà en una nova finestra.

 
 1. Abans de fer qualsevol procediment sobre aquesta imatge, la duplicareu dues vegades més, per tant obtindreu tres imatges iguals. Per fer-ho:
  • Aneu al menú Imatge | Duplica o Ctrl+D.
  • Torneu a repetir la mateixa acció del punt anterior.
 2. Seleccioneu una de les imatges. Per tal de posar-li un marc, cal que aneu al menú Funcions | Decoració | Enmarca...
  • Doneu els valors que us semblin oportuns i tot seguit premeu el botó D'acord. Vegeu figura 1.
 

 
Figura 1
 
 1. Si voleu encara afegir un altre marc i així obtenir un "quadre" amb pass-partout, feu un altre cop el pas anterior amb uns altres valors, per tal d'obtenir una imatge molt semblat a la figura 2.
 

 
Figura 2
 
 1. Deseu la nova imatge.
 2. Seleccioneu l'altra imatge. En aquesta aplicareu un altre tipus de decoració.
  • Aneu al menú Funcions | Decoració | Enmarca com un fotograma...
 
 
 1. Poseu els valors que us semblin adients per aconseguir la imatge com si fos un fotograma.
  • Escriviu un text, per exemple, Natura viva
  • Un número
  • Escolliu el tipus de lletra.
  • ...
 2. El resultat podria ser molt semblant a la figura 3.
 

 
Figura 3
 
 1. Deseu la nova imatge.
 2. Seleccioneu la imatge que encara no heu aplicat cap decoració. Li donareu un caire de foto antiga. Per fer-ho:
  • Aneu al menú Funcions | Decoració | Foto antiga... Us apareixerà la finestra Funció: Foto antiga.
  • Apliqueu, per exemple, el valors de la figura 4 i a continuació premeu el botó D'acord.Figura 4

   
 
 1. Obtindreu una imatge semblant a la de la figura 5.
 

 
Figura 5
 
 1. Podeu aconseguir altres efectes a partir del menú Funcions | Alquímia.
  • Aquestes imatges en són alguns exemples.