Bloc C
Formació TIC en centres educatius
Pràctica C13Seleccions per gamma de color
   
Abans de realitzar la pràctica, caldrà executar el fitxer C13.exe
Aquest fitxer us permet crear, en el vostre ordinador, una carpeta anomenada tic\blocc, amb els fitxers necessaris pel desenvolupament de la pràctica.
   
  L'eina Selecció difosa o la vareta màgica us permet seleccionar regions contínues mitjançant la informació del color que us donen els píxels.
L'eina Selecciona per color us permet seleccionar regions per color.
  L'únic secret que poseeixen aquestes eines radica en experimentar el valor de Llindar o tolerància.
El Llindar marcarà la "quantitat de diferència entre colors que volgueu que sigui aplicada", o la similitud que un valor de píxel ha de tenir per ser seleccionat. A menys valor (proper al 0) els valors són propers; a més valors (el límit és 255) els valors són més llunyans i la selecció serà més àmplia.
   
Desenvolupament de la pràctica
   
  1. Obriu el Gimp des de la icona de l'escriptori .
  2. Des del menú Fitxer premeu l'opció o bé Ctrl+O.      
    • Cerqueu a la carpeta tic\blocc el fitxer tele.gif.
    • Seleccioneu el fitxer tele.gif i feu-hi un doble clic, s'obrirà en una nova finestra.
  3. Activeu l'eina Selecció difosa o la vareta màgica sobre el blau de la tele, amb un Llindar igual a 10. Per tal de suprimir la selecció feta, aneu al menú Edita i l'opció Retalla.
 
   
Mantenint la tecla Majús presionada, si aneu fent clic en diferentes zones de la imatge, anireu sumant les diferents seleccions. Si manteniu presionada la tecla Ctrl, anireu restant seleccions.