Bloc C
Formació TIC en centres educatius
PrÓctica C14. Modificar el color en el Gimp: To-Saturació
    

Abans de realitzar la pràctica, caldrà executar el fitxer C14.exe
Aquest fitxer us permet crear, en el vostre ordinador, una carpeta anomenada tic\blocc, amb els fitxers necessaris pel desenvolupament de la pràctica.

   
  Un dels paràmetres que permet més manipulació d'una imatge és el color. El Gimp permet modificar un ventall molt ampli de paràmetres.
Ara veureu com fer modificacions de saturació i tonalitat a les vostres imatges.
Amb aquesta eina podreu canviar aspectes puntuals de tots els píxels a l'hora, ajustant-los per a qualsevol combinació dels Canals vermell, verd, blau, cian, magenta o groc.
 
Desenvolupament de la prÓctica
   
 1. Obriu el Gimp des de la icona de l'escriptori .
 2. Des del menú Fitxer premeu l'opció o bé Ctrl+O.      
  • Cerqueu a la carpeta tic\blocc el fitxer gimp70.png
  • Seleccioneu el fitxer gimp70.png i feu-hi un doble clic. S'obrirà en una nova finestra.
 3. Aneu al menú Capes | Duplica la capa, fareu una còpia de la imatge sobre la qual produireu les modificacions de to i saturació i així podreu veure les diferències.
 4. Tot seguit, aneu al menú Eines | Eines de color i escolliu To-Saturaciˇ...
 
     
 
 1. Des d'aquesta finestra manipulareu els reguladors fins a obtenir la tonalitat desitjada.
  Si teniu marcada l'opció Previsualitza, veureu les modificacions que aneu fent fins trobar l'adequada.
 
 1. Amb el botó Mestre actiu, apliqueu 60 de Lluminositat.
 2. Activeu el color cian (C) i, per exemple, apliqueu un To de 100 i una Saturació de -100.
 3. Per veure els efectes de les modificacions efectuades només heu de fer invisible la capa duplicada fent clic damunt de l'ull al diàleg Capes, canals i camins (menú Diàlegs | Crea un nou desplegable).