Enrera
Bloc C
Formació TIC en centres educatius
Imprimir
Pràctica C24<P>. Enregistrament d'imatges
 
Desenvolupament de la pràctica
   
Pràctica
 1. Per començar a enregistrar necessiteu un disquet de 3'5 polzades, (1,44 Mb).

 1. Realitzeu les següents accions per poder enregistrar les imatges:
  • 1.- Traieu la tapa de l'objectiu.
  • 2.- Moveu el comandament power per connectar l'alimentació de la càmera.
  • 3.- Poseu Play/Camera en càmera. Per la pantalla del visor electrònic apareixeran les imatges del que s'estigui captant en aquells moments.
  • 4.- Per posar el disquet dins la càmera mogueu OPEN al mateix sentit de la fletxa i obriu el compartiment dels disquets. La pantalla es tornarà blava.
  • 5.- Inseriu el disquet en la posició del gràfic fins que sentiu un clic (igual que en l'ordinador). Abans d'inserir-lo, etiqueteu-lo i mireu que no estigui protegit d'escriptura.

  • 6.- Tanqueu el compartiment del disquet i mireu per la pantalla del visor electrònic.

  • 7.- Premeu el botó disparador fins la meitat del recorregut. Així es faran els ajustaments de forma automàtica.
  • 8.- Premeu a fons el disparador. La imatge s'enregistrarà al disquet. La llumeta ACCESS farà pampallugues, l'indicador de capacitat restant del disquet donarà voltes i apareixerà a la pantalla la paraula "RECORDING".
   
 
Amunt