Enrera
Bloc C
Formació TIC en centres educatius
Imprimir
Pràctica C25<P>. Visualitzar les imatges fetes
 
Desenvolupament de la pràctica
   
Pràctica
 1. Des de la pantalla de la càmera:

  • 1.- Connecteu la càmera amb Power.
  • 2.- Obriu la tapa del disquet amb Open.
  • 3.- Inseriu el disquet i tanqueu la tapa.
  • 4.- Poseu la càmera en Play.
  • 5.- Seleccioneu les fletxes amb el comandament de control i feu clic.

  • Per reproduir simultàniament 6 imatges enregistrades per pantalla, seleccioneu INDEX amb el comandament de control i després feu clic

 1. Des del Paint Shop Pro:
  • Obriu el programa Paint Shop Pro.
  • Introduïu el disquet de les imatges en la unitat de disc.
  • Aneu al menú Archivo | Examinar ... o Ctrl + B.
  • Visualitzeu les diferents fotografies.
   
 
Amunt