Enrera
Bloc C
Formació TIC en centres educatius
Imprimir
Pràctica C30. Afegir un fitxer d'àudio a un projecte
 
Atenció!
Abans de fer la pràctica, cal executar el fitxer C30.exe.
Aquest fitxer us permet crear, al vostre ordinador, una carpeta anomenada tic\blocc\fotoangelo, amb els fitxers necessaris per al desenvolupament de la pràctica.
   
El programa FotoAngelo permet incorporar fitxers d'àudio (wav, mp3 i mid) a un projecte.
Desenvolupament de la pràctica
   
Pràctica
 1. Executeu el programa FotoAngelo:
  • Feu doble clic sobre la icona de l'escriptori, o bé aneu a Inici | Programes | ACD Systems | FotoAngelo.
 2. Obriu l'arxiu projecte1.fap que es troba a la carpeta tic\blocc\fotoangelo:
  • Desplegueu el menú Archivo | Abrir proyecto...
  • Cerqueu l'arxiu i feu doble clic per obrir-lo.
 3. Incorporeu el fitxer musica1.mid com a música de fons:
  • Desplegueu el menú Configuraciones del Proyecto | Propiedades globales...
  • A l'apartat Audio de fondo, feu clic al botó Seleccionar... Cerqueu i seleccioneu el fitxer abans esmentat, el qual es troba a la carpeta tic\blocc\fotoangelo\so. Si voleu reproduir-lo, premeu a la icona . Per acabar feu clic al botó Aceptar.

 1. Activeu la casella Reproducción continua si voleu reproduir l'arxiu d'àudio repetides vegades. Per últim, premeu el botó Aceptar.

 1. Una vegada incorporat el so de fons, s'insereix un fitxer de so a algunes diapositives. Per fer-ho:
  • Feu doble clic a sobre de C:\tic\blocc\fotoangelo\animals\cavall.jpg de l'apartat Construir lista de imágenes.
 
 
  • De la finestra Propiedades de la página, que s'ha obert, premeu el botó Seleccionar i cerqueu el fitxer cavall.wav, de la carpeta tic\blocc\fotoangelo\so, i feu-hi doble clic a sobre. Activeu Detenerse en la siguiente imagen (el so d'aquest fitxer s'atura quan apareix la propera imatge).
 
 
  • Cerqueu la imatge dofi.jpg (C:\tic\blocc\fotoangelo\animals\dofi.jpg) i feu clic amb el botó esquerre del ratolí per seleccionar-la; a la part dreta es visualitza la imatge. A continuació, feu el mateix que en el punt anterior: premeu el botó Seleccionar i cerqueu el fitxer dofi.wav, de la carpeta tic\blocc\fotoangelo\so, i feu doble clic a sobre d'ell. Activeu Detenerse en la siguiente imagen. Per últim, premeu el botó Aceptar.
  • Si voleu, abans de crear la presentació, podeu visualitzar-la: premeu el botó Previsualizar. Amb la tecla Esc podeu aturar-la.
 1. Tot seguit. creeu el projecte:
  • Premeu el botó Crear, cerqueu la carpeta fotoangelo i doneu-li el nom de c30; tot seguit premeu el botó Guardar. A continuació, premeu el botó Aceptar de la carpeta Costruyendo...
 2. Premeu el botó Cerrar per sortir del programa; si us demana si voleu desar el projecte, premeu el botó . Deseu-lo amb el nom de c30.
 3. Obriu l'Explorador del Windows.
 4. Cerqueu la carpeta tic\blocc\fotoangelo.
 5. Feu doble clic sobre el fitxer exe (c30.exe).
   
 
Amunt