Bloc C
Formació TIC en centres educatius
Pràctica C9. Seleccionar i retallar part d'una imatge. Tipus de seleccions
   

Abans de realitzar la pràctica, caldrà executar el fitxer C9.exe
Aquest fitxer us permet crear, en el vostre ordinador, una carpeta anomenada tic\blocc, amb els fitxers necessaris pel desenvolupament de la pràctica.

   
  Fer seleccions i retallar esdevé una de les parts més importants d'un programa d'edició d'imatges, juntament amb el treball per capes. De la varietat de selectors i de la seva fiabilitat depèn, en bona part, la qualitat del programa.
  Les seleccions ens permetran treballar amb zones més concretes de les imatges, donat que moltes de les eines del programa i tots els filtres treballen sobre seleccions.
 
 1. Per localitzar les eines de selecció ho podeu fer de diferents formes:
 
  • Accedint-hi per la caixa d'eines.
 
 
  • O bé, anant al menú Eines | Eines de selecció
 
 
  • Podeu fer el mateix amb el botó dret del ratolí damunt la imatge o fent clic sobre el triangle situat a l'esquerra del regle horitzontal.
 
Si feu doble clic damunt qualsevol d'elles, s'obrirà la finestra Opcions de l'eina.
  Bŕsicament, el Gimp ofereix tres tipus de selectors: els geomčtrics, els manuals (mŕ lliure) i els de gamma de colors:
 


Els selectors geomčtrics:

 
L'eina Selecció de rectangle us permet seleccionar regions rectangulars o quadrades d'una imatge. És molt útil en l'ús selectiu de filtres i gradients, per activar les vores i per a enmarcar.
   

Quan seleccioneu una zona, podeu moure-la fàcilment:

 • Una vegada seleccionada, el punter del ratolí adopta la forma
 • Arrossegueu-la fins al nou lloc. Només cal fer clic fora de la zona seleccionada per a fixar-la en la nova ubicació.
 

 

 
L'eina Selecció d'el·lipse us permet seleccionar regions el·líptiques o circulars. Com l'eina de selecció rectangular, és molt útil per a enmarcar; també s'usa per seleccionar formes que per sí mateixes són el·líptiques o circulars.
 


Selectors de mŕ lliure:

 
L'eina Selecció lliure, anomenada llaç, us permet seleccionar regions a mà alçada, com per exemple zones irregulars d'una imatge. No s'ha d'utilitzar per a treballs fins de selecció; és la millor eina de selecció de zones més bastes.
   
 
L'eina de selecció Tisores intel·ligents us permet seleccionar regions que aneu marcant punt a punt. Bona per a seleccions de formes de vores no llises.
 


Els selectors de gamma de colors:

 
L'eina de Selecció difosa, anomenada també vareta màgica, us permet seleccionar regions contínues. Podeu seleccionar formes complexes i de diferents colors, mantenint prenuda la tecla Majús mentre aneu fent clics per afegir àrees contínues.
   
 
L'eina Selecciona per color us permet seleccionar regions per color. La més útil per a fer seleccions en les imatges que tenen vàries zones amb un color gairebé uniforme.
    S'ha de tenir en compte que les imatges idònies per a treballar amb els selectors de gamma de colors són RGB.
 

El llindar o tolerància

Quan feu doble clic sobre les icones dels selectors de gamma de colors, a la finestra Opcions de l'eina apareix el Llindar, concepte que mesura la proximitat de colors. Un llindar baix farŕ que el selector seleccioni només els colors gairebé iguals als del punt on l'hem activada; un llindar alt ampliarŕ la gamma de colors propers al primer i l'ŕrea seleccionada serŕ més gran. Cal trobar l'equilibri just.

 


   
 

Opcions de les eines de Selecció

   
  Una opció comuna a totes les eines de selecció és la de Suavitza vores, per tal d'arrodonir o no les cantonades de la selecció. Permet introduir un radi per píxels.
 
   
  Una altra opció, comuna a les seleccions geomètriques, és poder configurar una selecció lliure, una mida fixa o bé amb una relació d'aspecte fixat.
 
  Si manteniu premuda la tecla Majús mentre feu una selecció geomètrica, aquesta canvia, respectivament, a una forma quadrada o rodona.
 
 
Desenvolupament de la pràctica

Seleccions geomètriques

 1. Obriu el Gimp des de la icona de l'escriptori .
 2. Des del menú Fitxer premeu l'opció o bé Ctrl+O.      
  • Cerqueu a la carpeta tic\blocc el fitxer Lleida084.jpg.
  • Seleccioneu el fitxer Lleida084.jpg i feu-hi un doble clic. S'obrirà en una nova finestra.
 3. Seleccioneu una part de l'edifici de la Seu Vella amb l'eina Selecció de rectangle, fent clic en el lloc on voleu començar la selecció i arrossegant el cursor fins el lloc on voleu acabar-la.
 
 
 1. L'àrea seleccionada queda emmarcada amb línies discontínues que es desplacen al voltant de la imatge (selecció flotant).
 2. Des del menú Edita trieu l'opció Copia o Copia al porta-retalls
 3. Posteriorment l'enganxareu com una nova imatge. Per fer-ho:
  • Aneu al menú Edita | Enganxa com a nou.
 
 
 1. Per finalitzar la pràctica, deseu la nova imatge amb el format del Gimp (xcf) i a la carpeta tic\blocc, per fer-ho:
  • Aneu al menú Fitxer | Anomena i desa...
  • S'obrira la finestra diàleg Desa la imatge. Poseu-li un nom i cerqueu la carpeta abans indicada. A continuació, feu clic a , seleccioneu GIMP XCF image i tot seguit premeu el botó Desa.
 2. Posteriorment deseu la mateixa imatge en un altre format, per exemple Imatge PNG (png).