Enrera
Guia
Dibuix tècnic amb l'AutoCAD
 
 

La finalitat d'aquest curs és donar els coneixements necessaris al professorat de dibuix tècnic per permetre-li dur a terme els continguts pedagògics amb aquest programa i decidir quins es faran en suport informàtic per aconseguir millors resultats tècnics i gràfics.

Els objectius del curs són:

 • Resoldre problemes de construcció de formes bidimensionals i de representació de cossos a l'espai a partir de dades.
 • Interpretar representacions tècniques codificades amb els sistemes de representació, especialment en perspectives, aplicant les normes i la simbologia pròpies del dibuix tècnic.
 • Formalitzar propostes d'idees amb mitjans informàtics.
 • Desenvolupar cossos geomètrics i construir-los tridimensionalment.
 • Aprendre a desenvolupar projectes i realitzar els plànols adequats.
 • Dibuixar i dissenyar objectes tridimensionals amb l'ajut de l'AutoCAD.
   
 
Format
   
 

Per seguir aquest curs podeu optar entre:

 • Anar consultant en línia els diferents mòduls.
 • Descarregar tot el curs en format HTML, fent clic al disc que hi ha a la portada. Un cop descarregat el fitxer, instal·leu-lo executant d122.exe. Després, podreu visualitzar el curs en qualsevol navegador, sense necessitat d'estar connectats a Internet.
   
  Estructura
   

La durada del curs és de 60 hores, distribuïdes en 48 hores per als mòduls i 12 hores per a la realització del projecte. Els mòduls són:

 • Mòdul 1: Primers dibuixos
 • Mòdul 2: Traçats en 2D
 • Mòdul 3: Modificació i edició
 • Mòdul 4: Blocs, acotació i impressió
 • Mòdul 5: De 2D a 3D
 • Mòdul 6: Sòlids I
 • Mòdul 7: Sòlids II
 • Mòdul 8: Visualització realista (rendering) en 3D
  Per fer aquest curs, es requereixen uns coneixements i unes destreses bàsiques en el domini de l'entorn Windows. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per Internet, enviar correu electrònic...
 
  Requeriments tècnics
   
  Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar-se amb l'AutoCAD i poden ser visualitzats ambs els navegadors Firefox i Internet Explorer (versió 4 i superiors) amb les opcions Javascript i Cookies activades (eines accessibles des del DVD Materials de formació).
 
  Icones i elements de navegació
   
  Les icones utilitzades són:
   
 
Informació
Informació. Documentació sobre el contingut que s'està tractant a les pàgines.
Pràctica
Pràctiques. Treball que l'alumnat ha de fer seguint les propostes guiades. Aquestes pràctiques són personals i no s'han d'enviar al tutor del curs.
Atenció !
Atenció. Aquesta icona indica suggeriments, comentaris i idees complementaris a la documentació i a les pràctiques de cada mòdul.
   
  Els elements de navegació són:
   
 
1
Permet accedir a qualsevol mòdul o pràctica.
1
Ens indica la pràctica activa en la qual estem treballant.
Enrera
Permet retornar al nivell anterior.
Exercicis
Permet accedir als exercicis del mòdul activat.
Amunt
Permet el retorn a l'inici de la pàgina consultada.
Guia
Permet accedir a la guia del curs.
Descàrrega
Permet la descàrrega de dibuix tècnic amb l'AutoCAD.
Indicació de desar exercicis.
 
  Tutoria
   
  A cada participant se li assigna un tutor o una tutora que l'assessorarà i l'orientarà en el treball dels diferents mòduls. L'alumnat pot formular les consultes i preguntes que calgui per correu electrònic. Per aquest mètode pot demanar orientacions, suggeriments i recomanacions per desenvolupar el seu treball. La persona responsable de la tutoria farà un seguiment personal del procés de cada participant basat en els exercicis.
   
  Lliurament d'exercicis
   
 

El lliurament dels exercicis de cadascun dels mòduls l'haureu de fer mitjançant un fitxer adjunt a un correu electrònic adreçat al vostre tutor dins els terminis previstos.

Haureu d'anomenar aquests arxius amb el vostre nom d'usuari de la XTEC seguit del sufix corresponent a cada mòdul. Per exemple: lcasas1_m1.

Donat que els arxius generats al final del darrer mòdul i del projecte poden en alguns casos tenir un pes que superi l'admès a la bústia de la XTEC, es aconsellable que quan aquest arxiu superi 1,4 Mb es trossegi i s'enviïn totes i cadascuna de les parts en missatges consecutius. Aquesta operació pot fer-se de forma fàcil i senzilla amb el programa Tisores del qual en trobareu una versió operativa dins del Cd-Rom dels Materials de Formació.

   
  Projecte
   
 

En finalitzar els treballs específics de cada mòdul, heu de fer un projecte final, que consisteix a realitzar la representació gràfica d'un objecte o la construcció i disseny d'un espai.

Seguint el calendari del curs i abans de començar el projecte, heu de trametre un missatge al vostre/a tutor/a fent-li saber la temàtica i descripció detallada del vostre projecte. Si es tracta de la representació d'un objecte o espai, heu d'adjuntar una imatge o foto del mateix. A partir de l'acceptació del projecte final i amb els suggeriments i les orientacions que aquest/a cregui oportunes, podeu començar-lo.

Podeu triar entre:

 • La representació en dos dimensions d'un objecte o espai
 • Recrear la imatge de l'objecte o de l'espai en tres dimensions

La representació inclourà alguna descripció textual dins el propi gràfic

Alguns exemples:

 • Representació d'un objecte. A partir d'una foto digital d'un objecte qualsevol, s'han de dibuixar les tres vistes acotades. L'alumne ha d'enviar la foto de l'objecte i els tres plànols acotats.
 • De 2D a 3D. A partir de les vistes 2D d'un objecte, realitzar la seva construcció en 3D, crear les vistes a l'espai paper, aplicar materials i generar una representació fotorealística.
 • Llanterna 3D. El projecte inclourà materials, textures i una representació fotorealística en la qual es veurà la llanterna encesa i ombres que projecta.
 • Plànol topogràfic. A partir de la foto, es realitzarà un plànol amb totes les seves corbes de nivell.
 • Planta d'un edifici. El projecte constarà de blocs, tramats, la superfície de cada estança de l'edifici i inclourà escrits aclaridors i acotacions.
 • Casa unifamiliar. El projecte inclourà la planta amb coberta rectangular de quatre aigües. La planta pot ser de forma lliure i inclourà un porxo.
 • Peça mecànica. El projecte inclourà el dibuix de totes les vistes d'un engranatge, una aixeta o el volant d'un cotxe.
 • Habitació. El disseny, per exemple del bany, inclourà els mobles (un d'ells amb el sobre de marbre) i el lavabo de forma el·líptica.
 • Escultura o edifici monumental. A partir d'una escultura o edifici emblemàtic d'una ciutat o poble, es realitzarà la seva representació en 2D o, alternativament, una representació en 3D.

Recordeu que el projecte final és un element definitiu i necessari per a poder obtenir el certificat del curs.

   
  Calendari
   
 

Vegeu calendari de l'activitat.

   
 
Amunt