Enrera
Projecte
Les TIC aplicades a les necessitats educatives especials
 
 

Projecte

 

El projecte de treball és l'element amb què es conclou el curs. Té per finalitat que l'alumne apliqui de manera autònoma els coneixements apresos als mòduls. És indispensable per a superar el curs i tenir dret al certificat corresponent.

El projecte de final de curs serà un treball que integri diferents continguts tractats al curs. Caldrà concretar amb el tutor/a, en la data que indiqui el calendari, la proposta del projecte, que haurà de tenir en compte aquestes indicacions:

 

 1. Ha de tractar sobre una discapacitat en concret i es pot centrar en una àrea del currículum o en diverses àrees. Cal presentar al tutor/a una proposta en un document del Word, explicant el tipus d'alumnat a qui va dirigit el projecte i l'àrea o àrees a treballar, per tal de donar-li el corresponent vist-i-plau.

 

 1. El projecte de treball ha d'incloure:
 • Una explicació, en un document del Word / Writer, del tipus d'alumnat a qui va dirigit el projecte (pot ser la mateixa proposta ja presentada, però ara ben definida) i (si s'escau) de les opcions d'accessibilitat a l'ordinador que es poden aplicar a l'alumnat a qui va dirigit el projecte.
 • Una de les següents activitats:
  • Una fitxa feta amb el Word (fitxer DOC) o amb el Writer (fitxer ODT),
  • Una plantilla del Word (fitxer DOT) o del Writer (fitxer OTT) o
  • Una fitxa de treball feta amb un programa de dibuix o de disseny gràfic, treballat al curs (Paint, GIMP, Kid Pix)

  Escollir-ne una de les tres opcions (només cal fer-ne una), per a la realització d'alguna activitat de l'àrea o àrees del currículum escollides, per treballar-se directament amb el processador de text o el programa de dibuix, o bé per treballar-se sobre paper, una vegada impresa.

 • Una presentació feta amb l'OpenOffice.org Impress, d'un mínim de 5 diapositives i amb la incorporació obligatòria d'elements treballats a les pràctiques de l'OpenOffice.org Impress: imatges, botons, hipervincles, transicions, sons, efectes, animació,etc., per treballar algun contingut de l'àrea o àrees curriculars escollides de l'alumnat a qui va dirigit el projecte.
 • Una aplicació sobre el treball de l'adquisició de la lectura i l'escriptura (independentment de l'àrea o àrees curriculars escollides en el projecte), a qualsevol nivell: treball sobre les lletres, paraules, frases, composicions..., o un aspecte de comprensió oral, expressió oral, comprensió escrita o expressió escrita concret. Feta amb el programa adequat al cas escollit: TocaToca, FACIL, El pequeño escritor...

 

 1. Envieu tots els fitxers del projecte en un únic fitxer comprimit amb el WinZip. Poseu com a nom projecte_elvostreidentificador.zip (per exemple: projecte_mperez4.zip).

  El fitxer ZIP ha d'incloure:

 2. 1.- Explicació, document fet amb el processador de text (*.DOC o *.OTD))

  2.- Fitxa (*.DOC o *.ODT) o Plantilla (*.DOT o *.OTT) o Fitxa de dibuix, del Paint, GIMP o Kid Pix. Només una d'aquestes tres opcions.

  3.- Presentació Impress

  4.- Aplicació del TocaToca, FACIL, El Pequeño Escritor o un altre programa similar

Recordeu que algunes activitats poden incorporar altres fitxers a més del propi de l'activitat (fitxers de dibuixos i de so, sobretot). També cal enviar-los.

 

   
 
Amunt