D138: Logopèdia i TIC

Avís legal

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha coordinat i produït aquests materials didàctics.

Tots els continguts, excepte les imatges de persones clarament identificables, estan sota una llicència Creative Commons 2.5 del tipus by- nc -sa.

En conseqüència, els podeu reproduir, distribuir i comunicar públicament en qualsevol format sempre que:

Així mateix, en podeu fer obres derivades (resums, traduccions...) sempre que les difongueu amb el mateix tipus de llicència.

Advertiment legal específic per a l’ús de les imatges: Totes les imatges on apareixen persones clarament identificables són propietat del Departament d’Educació que n’ha obtingut la corresponent autorització. Qualsevol difusió en mitjans no vinculats a l’esmentat Departament sense el consentiment explícit de les persones interessades pot vulnerar el dret d’imatge d’aquestes i ser objecte de les corresponents accions civils i/o penals.

__

Formació

Àrea TIC - Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics

Departament d’Educació

Generalitat de Catalunya

Via Augusta, 202-226

08021 Barcelona