D138: Logopèdia i TIC

Projecte del curs

Projecte

El projecte de treball és l’element amb què es conclou el curs. Té per finalitat que l’alumne apliqui de manera autònoma els coneixements apresos als mòduls. És indispensable per a superar el curs i tenir dret al certificat corresponent.

El projecte de final de curs serà un treball que integri diferents continguts tractats al curs. Caldrà concretar amb el tutor/a, en la data que indiqui el calendari, la proposta del projecte, que haurà de tenir en compte aquestes indicacions:

Ha de tractar sobre un cas en concret amb una dificultat de comunicació o llenguatge o bé en un programa d’intervenció per un petit grup. Cal presentar al tutor/a una o més propostes en un document del escrit, explicant el tipus d’alumnat a qui va dirigit el projecte i l’esquema del treball, per tal de donar-li el corresponent vist-i-plau.

Orientativamnet el projecte de treball ha d’incloure:

  1. Una justificació del projecte , en un document de text, del tipus d’alumnat a qui va dirigit el projecte (pot ser la mateixa proposta ja presentada, però ara ben definida) i de la intervenció que es proposa dur a terme i de com utilitzar els diferents recursos TIC
  2. Una fitxa de treball per l’alumnat feta amb un processador de text o inclogui diferents recursos gràfics i tipogràfics per treballar a l’ordinador o sobre paper. Es poden presentar fitxers de treball escrit, jocs de taula,
  3. Una presentació , d’un mínim de 4 diapositives i amb la incorporació d’imatges, sons i enllanços per treballar algun aspecte signficatiu per l’alumnat a qui va dirigit el projecte.
  4. Un recull de recursos en linea adhients per la intervenció i el cas que hem escollit. Calicloure els enllaços, la descripció dels continguts, els obejtius a terballar i els aspectes metodologics
  5. Una aplicació o material creat amb algunes de les eines presentades ena quest curset.

D’acord amb el tutor/a es pot modificar l’estructra i contingut del rpojecte

Envieu tots els fitxers del projecte en un únic fitxer comprimit amb el WinZip. Poseu com a nom projecte_ elvostreidentificador .zip (per exemple: projecte_mperez4.zip ).

El fitxer ZIP ha d’incloure:

  1. La justificació , en un document de text (*.DOC)
  2. La fitxa de treball feta amb preocssador de text
  3. La presentació
  4. La seleció de recusros en linea recollida en un document de text
  5. Els materials o aplicacións credades amb els recursos explicast en el cuset

Recordeu que algunes activitats poden incorporar altres fitxers a més del propi de l’activitat (fitxers de dibuixos i de so, sobretot). També cal enviar-los.

Tingueu present que si el fitxer ZIP resultant fos més gran d’1,2 Mb, cal fer-ne parts més petites amb el programa Tisores, i enviar cada part en un missatge de correu diferent. Podeu trobar informació sobre la utilitat Tisores a la web de la XTEC, a Atenció a l’usuari | Eines | Tisores , i sobre l’opció “Enllaços a materials” escollir Tisores (Materials de la pàgina de suport), o directament a l’adreça:

http://www.xtec.es/formaciotic/suport/htm/programari/altres/tisores/materials/index.htm