D150: Recursos TIC a les aules d'acollida

Guia del curs

La finalitat d’aquest curs té dues vessants:

Els objectius del curs són:

Format

Per fer el seguiment d’aquest curs, podeu optar entre:

Estructura

La durada del curs és de 60 hores, distribuïdes en 48 hores per als mòduls i 12 hores per a la realització del projecte. Els mòduls són:

Els mòduls tenen la següent estructura:

Al final haureu d’elaborar un projecte (a escollir entre quatre propostes) que caldrà enviar també al tutor o tutora per tal de superar una avaluació positiva del curs.

Calendari del curs

Calendari
Inici del cursdimarts, dia 16 d'octubre de 2007
Fi de cursdimarts, dia 6 de maig de 2008
Data lliurament exercicis
Mòdul 1 dimarts, dia 30 d'octubre de 2007
Mòdul 2 dimarts, dia 13 de novembre de 2007
Mòdul 3 dimarts, dia 27 de novembre de 2007
Mòdul 4 dimarts, dia 11 de desembre de 2007
Mòdul 5dimarts, dia 15 de gener de 2008
Mòdul 6 dimarts, dia 29 de gener de 2008
Mòdul 7 dimarts, dia 12 de febrer de 2008
Mòdul 8 dimarts, dia 26 de febrer de 2008
Projectededicació aproximada 12 hores
Proposta del projectedivendres, dia 29 de febrer de 2008
Inici del projectedimarts, dia 11 de març de 2008
Revisió seguiment del projectedimarts, dia 15 d'abril de 2008
Fi del projectedimarts, dia 22 d'abril de 2008
Requeriments tècnics

Els materials d’aquest curs s’han dissenyat per treballar-se amb el programari instal·lat als ordinadors de les aules d’acollida i poden ser visualitzats amb els navegadors Netscape i Internet Explorer (versió 4 i superiors) amb les opcions Javascript i Cookies activades (eines disponibles al CD-ROM Materials de Formació).