PROGRAMACIÓ D'APLICACIONS EDUCATIVES AMB VISUAL BASICMÒDUL 4ENRERA
 
Objectius 
  • Creació de menús
  • L'objecte carpeta (Clipboard)
  • Fitxers d'accés seqüencial
  • Tractament d'errors
  • Objecte Diàleg comú (Common Dialog)

Introducció

Visual Basic permet crear menús del mateix tipus com els que apareixen en qualsevol aplicació de l'entorn Windows. En aquesta unitat tractareu elements associats als menús: barra de menús, opcions de menús, subopcions de menús, etc. L'elecció d'una de les opcions produirà una determinada acció en funció del codi que li hagueu associat en el codi de programació.

L'objecte Carpeta de Windows, comú a totes les aplicacions d'aquest entorn, us proporcionarà tot un seguit d'utilitats que us permetran transferir i recuperar informació entre elles.

Els fitxers d'accés seqüencial us permetran enregistrar en el disc la informació textual que hagueu generat en l'àmbit de programació per tal de poder-la recuperar o manipular sempre que ho desitgeu. Estudiareu les característiques bàsiques d'aquest tipus d'arxius (les seves unitats lògiques: paraula, línia, paràgraf; els separadors d'aquestes unitats: espai en blanc, final de línia, final de paràgraf,...).

Tractareu també de la creació i tractament d'aquest tipus d'arxius des de l'àmbit de programació.

 

PRÀCTICA 1 EXERCICIS