Enrera Mòdul 3
Dibuix lineal amb ordinador (AutoSketch)---
Exercicis

 
Exercici 1

Dibuixeu la figura següent:
 

Podeu seguir els passos que s'indiquen a les imatges següents:
 

Deseu el dibuix amb el nom E31.skf

Exercici 2

Dibuixeu el cargol de la figura següent.
 
La línia que indica la rosca està separada 1.5 mm de la línia exterior. Els xamfrans són també d'1.5 mm.
A continuació s'indica la seqüència de passos que podeu seguir per fer el dibuix.
 

Per dibuixar els arcs laterals podeu partir les dues línies verticals mitjançant Trim Divide i utilitzar els modes de referència Punt Final i Punt Mig per traçar els arcs

Deseu el dibuix amb el nom E32.skf

Exercici 3

Aprofitant les peces de Meccano dibuixades a la Pràctica 5, dibuixeu l'estructura següent. Podeu obrir el dibuix P35.skf i fer Save As... (Anomenar i desar), donant-li el nom E33.skf i continuar treballant amb aquest dibuix.
 

Exercici 4

Dibuixeu un disquet amb les mides reals. Intenteu que s'assembli el màxim possible a la realitat.
 
Deseu el dibuix amb el nom E34.skf

Exercici 5

Dibuixeu la figura següent:
 

Suggeriment: Seria convenient començar dibuixant els diferents eixos de les circumferències per tal de tenir una base sobre la qual dibuixar la resta.

Deseu el dibuix amb el nom E35.skf