Enrera Projecte final
Dibuix lineal amb ordinador (AutoSketch)---
 
Una vegada acabat l'estudi dels diferents mòduls, el participant que vulgui tenir dret al certificat del curs ha de realitzar un projecte final on utilitzi els recursos apresos.

Aquest projecte consisteix en la creació d'una llibreria de símbols dissenyada pel participant, juntament amb un dibuix exemple d'aplicació de la llibreria. El participant presentarà al seu tutor o tutora una o més propostes de projectes, de les quals se'n concretarà una entre ell i el Programa d'Informàtica Educativa, que li donarà el vist-i-plau. 

Caldrà que el projecte sigui avaluat positivament, juntament amb els exercicis de tots i cada un dels mòduls per poder tenir dret al certificat del curs. 
 

Directrius per desenvolupar el projecte de final de curs

El projecte de final de curs és una llibreria de símbols diferent de les que porta l'Autosketch incorporades. Per crear una llibreria nova seguiu els passos següents:

 • A la barra de menú seleccioneu Draw/Symbol/Explore.
 • Dins el quadre d'exploració de llibreries, feu clic al botó New Symbol Library . Doneu un nom a la nova llibreria i premeu Enter. Tanqueu el quadre d'exploració i la llibreria ja està creada.
 • Obriu la nova llibreria des de Draw/Symbol/Change Library/Open. Veureu que està buida (a la barra de símbols no n'hi ha cap). Per afegir-hi els símbols cal seguir els passos explicats a la Pràctica 2 del Mòdul 7.
Una vegada estigui creada la llibreria, cal fer un dibuix d'aplicació de la mateixa, on apareguin alguns dels símbols creats.

L'autor/a no hauria de dedicar més de 18 hores de treball efectiu per a la seva realització. 
 

Requeriments del projecte

 • Ha de ser una llibreria de símbols creada amb l'Autosketch, versió 5 o 6.
 • Els símbols han de tenir una relació entre ells.
 • La llibreria ha de contenir un mínim de 15 símbols. Aquest apartat depèn de la dificultat del projecte.
 • S'ha de presentar l'arxiu de la llibreria amb el nom del participant i l'extensió .slb. Aquest arxiu el trobareu dins la carpeta Archivos de programa/Autodesk/Autosketch/Symbols (o Archivos de programa/Autosketch/Symbols), juntament amb la resta de llibreries de l'Autosketch.
 • Cal lliurar també un exemple d'utilització amb el nom exemple.skf
 • Ha de ser INÈDIT i INDIVIDUAL. 
 • Les hores invertides en el desenvolupament del projecte han d'haver estat aproximadament les hores de treball per a 3 mòduls (l’equivalent a 18 hores). 
 • Ha d'haver estat presentat en els terminis establerts.