Persones que han fet possible aquest espai web d'assessoraments

Dina Abizanda
M. Pilar Domínguez
Anna Herrero
Joan Molar
Lluís Cabello
J. M. Esteve
Àngel Ismael
Jordi Navarro
Lluís Casabo
Carlos Ferrando
Neus Liñan
Albert Perafita
Pilar Casals
Jordi Galdeano
Joan Llorens
Ramon Raventós
Jose Manuel Casteleiro
Josep M. Garcia Balda
M. Josepa Manyench
Dolça Vert
Albert Criado
Miren Garralda
Sílvia Margelí
I d'altres que han participat, suggerit i ajudat a fer-ho.
Ramon Contijoch
Josep M. Godoy
Càndid Miró