Enrera
Mòdul 5
Aprofitament didàctic de la imatge fixa digital
  Pràctica
1
2
3
4
4
   
Exercici
Exercicis
 
 
  Introducció
   
  Treballar amb fotografies al centres escolar és sinònim de fer un tractament digital, de treballar amb elles en qualsevol de les seves formes. La més tradicional és mostrar a tasca feta , sigui a través de forma presencial o de forma virtual. La xarxa ens ajuda prou a cumplir aquesta missió de treballar amb fotografies de forma compartida a partir de multitud de programes i formes de treball
   
  Quan es treballa amb imatges igualment es necessita d'un gestor dimatges. Quan es comença a fer fotografies, per què es vol guardar un record d'una excursió escolar, es comença per fer unes poques fotografies. Quan es necessita un exemple de fotografia per a un treball, el número de fotografies comença a crèixer. Després de dos anys, si no hem tingut la precaució de fer algun tipus de classificació fotogràfica, resultarà impossible trobar la fotografia que cerquem.
   
  De gestors de fotografies en disposem molts al mercat. De la mateixa forma, de manera virtual també podem fer tasque similars,amb l'avantatge que no necessitarem d'una màquina concreta o d'un programa concret per a seguir treballant.
   
  A banda dels beneficis que podem obtenir, podem cumplir també la doble feina de fer la tasca i mostrar dins de l'aula com portar-la a terme.
   
  Objectius
  Creació d'un compte dins de google
  Creació d'un compte per a Picasa web
  Conèixer el procés de treball amb fotografies a la xarxa
  Aprendre a classificar carpetes dins de l'aplicatiu
  Referenciar una fotografia dins d'un bloc a partir de picasa web
  Creació d'una presentació de fotografies
  Conèixer Flickr com a gestor de fotografies
   
  Continguts
  Picasa Web i , com a pràctiques complementàries, Flickr
   
  Pràctiques
 
Pràctica 1:  ALbums web de Picassa
Pràctica 2:  Funcions dels àlbums
Pràctica 3:  Retocs d'imatges online.
Pràctica 4:  Presentacions de diapositives amb Picassa
Pràctica 5:  Un altre àlbum digital: Flickr