Enrera
Mòdul 2
Fem vídeo amb l'ordinador
  Pràctica
1
2
3
4
5
         
Exercicis
Exercicis
 
 
  Introducció a l'Studio 8
   
 
L'Studio 8 és un programa que permet utilitzar l'ordinador com a sistema d'edició i captura de vídeo a partir de les tres etapes essencials:

 • Captura de les imatges. Gravació del vídeo en el disc dur de l'ordinador.
 • Edició del vídeo. Ordenació de les diferents seqüències en una línia de temps, introducció d'efectes, transicions, títols, música, efectes sonors...
 • Creació de la producció final ja sigui en una cinta de vídeo, ja sigui en un fitxer per ser reproduït des de qualsevol ordinador.

Per facilitar la introducció en l'ús del programa, hem cregut convenient iniciar aquesta familiarització en adquirir un bon domini sobre el seu entorn i les seves possibilitats d'edició.

   
  L'ENTORN DE TREBALL
   

En executar el programa veureu l'entorn de treball, que consta, a més de la barra de menús, de tres àrees de treball:

 • Àlbum d'escenes
 • Reproductor
 • Finestra de vídeo

   
  L'ÀLBUM D'ESCENES
   
 

L'àlbum conté les diverses escenes del vídeo a partir de les quals es pot iniciar l'edició. Les escenes es poden visualitzar de dues maneres:

 • Vista d'icona, des d'on visualitzareu nou escenes per pàgina.
 • Vista de detall, que conté la informació sobre el número d'escena, la seva durada i, passant el punter del ratolí per damunt, us informarà sobre els moments d'inici i final de cadascuna d'elles. Si s'utilitza aquesta vista es visualitzaran quatre escenes per pàgina.

Es pot alternar la visualització de les escenes prement el botó dret del ratolí damunt de l'àlbum d'escenes o des del menú Àlbum de la barra de menús.

Per desplaçar-se per les pàgines de l'àlbum, cal utilitzar les fletxes de desplaçament que hi ha en el marge superior dret de l'àlbum.

Hi ha sis pestanyes que donen accés a les diferents seccions de l'àrea d'edició:

  Escenes de vídeo
  Transicions
  Títols
  Gravació de fotogrames
  Efectes de so
  Menús

També es pot accedir a aquestes seccions des de la barra de menús desplegant l'opció Àlbum.

   
  EL REPRODUCTOR
   

El reproductor serveix per mostrar una previsualització de la pel·lícula o bé l'escena seleccionada a l'àlbum. Té dues àrees principals:

 • Finestra de previsualització: mostra la pel·lícula en la posició seleccionada.
 • Controls de reproducció:
  • Els ontrols de navegació.
  • L'scrubber o desplaçador, que permet un desplaçament ràpid al llarg de la pel·lícula.
  • El comptador de la posició actual, que mostra la posició actual dins la pel·lícula i permet seleccionar la posició exacta on començar a reproduir.
  • Els ontrols de fotograma a fotograma.

   
  LA FINESTRA DE VÍDEO
   

La finestra de vídeo conté les eines bàsiques per a l'edició i mostra el guió de la pel·lícula a mesura que l'anem construint:

La caixa d'eines té dos apartats: un per a les eines de vídeo i l'altre per a les eines d'àudio.

El botó de dividir el clip permet dividir-lo perquè sigui tractat individualment, o bé eliminar la part sobrera amb el botó d'esborrar. El botó esborrar també ens permet eliminar aquells clips introduïts erròniament a la finestra de vídeo.
Permet seleccionar la vista de guió gràfic. Utilitza imatges en miniatura que permeten una fàcil i ràpida estructuració de la pel·lícula. Es pot seleccionar que les imatges en miniatura es vegin grans o petites en el menú Editar... dins de Setup. Per defecte, aquestes imatges en miniatura es veuen petites.

Permet seleccionar la vista de línia de temps. S'hi veu la durada dels clips amb relació a una escala de temps. Consta de cinc pistes en què es poden inserir els diferents elements de la pel·lícula:

Escenes de vídeo
Àudio original
Sobreimpressió de títols
Efectes de so
Música de fons

 

Permet seleccionar la vista de text.