Enrera
Guia
Formats de vídeo digital: DIVX, CD-V, DVD i streaming
 
 

Molt lluny ens queden ja a alguns les cintes VHS. Sobretot a aquells que ja porteu temps movent-vos entre formats multimèdia. Desitjosos de donar resposta a tothom que, com nosaltres, vibrem amb el llenguatge de la imatge i participem amb les noves troballes dels nostres alumnes, intentarem apropar una mica més el clip d'imatge i la seva nomenclatura, cada cop innovadora, a la feina que podem desenvolupar cada dia a les aules, amb noves i constants innovacions aplicades al currículum.

No pot negar-se que existeix un primer component tècnic que cal conèixer i dominar, per tal que, amb posterioritat, puguin desenvolpuar-se propostes didàctiques escaients a l'aula. És per això que us trobeu davant un curs que s'ha classificat d'entrada de nivell alt, si bé, plana a plana, pràctica a pràctica, anireu descobrint que el multimèdia és fàcil si se l'estima, que aquesta afirmació podria ben bé no ser absolutament correcta i que noves paraules i tècniques sempre tindran gran relació amb les dues grans preguntes amb les quals sempre ens enfrontem en l'entorn de l'ensenyament:

1.- Quins objectius didàctics em calen desenvolpuar ?

2.- De quins recursos he de disposar ?

Intentar creure que continua essent vàlid allò que desenvolupàvem fa 5 ó7 anys en el món de l' imatge pot representar un pas enrere en un món que espeny cada cop més fort, on a casa, el mòbil i el dvd són ja aparells classificats com a mobiliari urbà, com el pc o la xarxa, i on cal saber donar respostes vàlides des del centre educatiu a demandes concretes.

Iniciarem el camí, no sense recordar la tecnificació que sempre ha de saber respondre a la demanda educativa, i que possiblement, al principi, pot ser un impediment. Desenvoluparem aquestes pràctiques, no per la tecnologia en sí mateixa, sinó per veure més enllà del bosc, esperant que la primera branca no enterboleixi la visió més enllà.

Si en finalitzar els quatre mòduls sentiu encara la necessitat imperiosa d'anar més enllà en les exposicions; si creieu, com nosaltres, que la demanda encara pot ser més gran i que no són més que quatre mòduls introductoris en una voràgine constant de revolució en el món de la imatge, teniu un ferm compromís de continuïtat per la nostra banda.

Els objectius del curs són:

 • La trobada cordial amb un nou vocabulari que sorgeix de noves tècniques i noves demandes. Pot ser tan específic com rar.
 • Coneixement de les darreres possibilitats de treball del programa Studio 8, orientat a clips de vídeo en fomat físic.
 • Desmitificar el format de vídeo divx, com a gran adaptació de les demandes de qualitat i poc espai aplicades a l'audiovisual.
 • Practicar la codificació amb fitxers divx i fitxers originals de càmera de vídeo digital.
 • Treballar amb fotos digitals originals de la Mavica per incorporar-los en un VCD.
 • Conèixer el procés d'autoria dels formats VCD, SCD i DVD.
 • Practicar el procés d'incorporació dels formats de vídeo a la xarxa, tot aprofitant l'adsl dels centres i les dotacions multimèdia de que es disposen.
 
 
Format
 
 

Per a seguir aquest curs podeu optar entre:

 • Anar consultant en línia els diferents mòduls.
 • Descarregar tot el curs en format HTML, fent clic als disquets que es troben a la portada. Un cop descarregats tots els fitxers, instal·leu-lo executant nomdelfitxer.exe. Després podreu visualitzar el curs en qualsevol navegador, sense necessitat d'estar connectats a Internet.
 
 
Estructura
 

La durada del curs és de 36 hores, distribuïdes en 6 hores per als 4 mòduls i 12 hores per a la realització del projecte. Els mòduls són:

 • Mòdul 1: Formats de vídeo digital
 • Mòdul 2: Divx: el multimèdia del XXI
 • Mòdul 3: VCD, SVCD i DVD, formats en suport de disc
 • Mòdul 4: Streaming o el clip de vídeo en xarxa
 
Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses mitjans en el domini de l'entorn Windows. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per internet, enviar correu electrònic... Així mateix es donen per sabuts i realitzats els continguts tècnics i didàctics del curs DV31 de la SGTI per dominar amb soltesa la creació i captura de vídeo amb Studio 8.
 
 
Requeriments tècnics
 
 
Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb un PC, preferiblement amb processador Pentium IV, si bé un Pentium III encara podria ser útil. Poden ser visualitzats amb els navegadors Netscape i Internet Explorer (versió 4 i superiors) amb les opcions Javascript i Cookies activades (eines disponibles al CD-ROM Materials de Formació).
   
  Programari de treball
   
 

El diferents programes necessaris per al desenvolupament del curs els trobareu al CD de formació audiovisuals/eines:

 • Gspot (cercador de propietats dels fitxers de vídeo)
 • Divx (Còdec de vídeo)
 • Adware (Detector de programes espies)
 • VirtualDub (Editor de vídeo)
 • Lame (còdec de mp3)
 • Easy-Divx (codificador de Divx)
 • Wmpc ( Windows Media Player Clàsic)
 • Vobrator
 • CDAutorun (Editor de menus d'autoexecució de CD)
 • Real Encoder 7
 • Windows Media Encoder 9

A més d'aquests programes, es farà servir:

 • Studio8
 • Dreamweaver
 • WSFTP
 • Editor d'imatges
 
 
Icones i elements de navegació
 
 
Les icones utilitzades són:
 
 
Informació
Informació. Documentació sobre el contingut que s'està tractant a les pàgines.
Pràctica
Pràctiques. Treball que l'alumnat ha de realitzar seguint les propostes guiades. Aquestes pràctiques són personals i no s'han d'enviar al tutor del curs.
Atenció !
Atenció. Aquesta icona indica suggeriments, comentaris i idees complementaris a la documentació i a les pràctiques de cada mòdul.
 
Els elements de navegació són:
 
 
1
Permet accedir a qualsevol mòdul o pràctica.
1
Ens indica la pràctica activa que estem treballant.
Enrera
Permet retornar al nivell anterior.
Exercicis
Permet accedir als exercicis del mòdul activat.
Amunt
Permet el retorn a l'inici de la pàgina consultada.
Guia
Permet accedir a la guia del curs.
Descàrrega
Permet la descàrrega dels materials.
 
Tutoria
 
 
A cada participant se li assigna un tutor o tutora que l'assessorarà i l'orientarà en el treball dels diferents mòduls. L'alumnat pot formular les consultes i preguntes que calgui per correu electrònic. Per aquest mètode pot demanar orientacions, suggeriments i recomanacions per desenvolupar el seu treball. La persona responsable de la tutoria farà un seguiment personal del procés de cada participant en base als exercicis.
 
 
Lliurament d'exercicis
 
 
Al final de cada mòdul cal la realització i lliurament de l'exercici corresponent. Podeu accedir al text dels exercicis de cada mòdul a través de la icona que trobareu a la part dreta de la pantalla, tal com indica.
 
 
Projecte
 
 
Amb la finalització dels 4 mòduls del curs serà imprescindible la realització del Projecte Final, compendi-resum dels coneixements i destreses adquirides al llarg dels 4 mòduls.
 
 
Calendari
 
 

Vegeu calendari de l'activitat.

   
 
Amunt