Enrera
Guia
L'ús didàctic del so com a recurs expressiu. La ràdio al centre educatiu
 
 
  Presentació
   

La finalitat d'aquest curs és aportar recursos al conjunt de mestres dels centres docents per treballar amb el so en general i la veu en particular.

De tothom és sabut que el so és un element molt important en la comunicació entre persones. Amb un component emocional i comunicatiu molt fort. Es tracta, doncs, de treballar amb aquest element en totes les seves possibilitats i recursos per a les diferents àrees del currículum. Donar les eines i instruments que ens permeten les tecnologies de la comunicació i la informació per fer un treball complet amb la llengua i el so en general.

   
  Objectius
 
 • Saber utilitzar els ordinadors com a màquina per a gravar, reproduir i editar qualsevol so.
 • Conèixer els elements del llenguatge sonor i saber-ne la funcionalitat.
 • Saber com digitalitzar un so amb les diferents possibilitats que ens ofereix la tecnologia avui.
 • Fer creacions sonores amb els alumnes del centre en el si de qualsevol àrea curricular.
 • Saber posar el so a qualsevol creació multimèdia, videogràfica o webgràfica de manera sincronitzada i amb el raccord pertinent.
 • Saber fer transmissió de senyal sonora per Internet pel sistema Streaming.
 •  
     
    Continguts
     

  Els mòduls són:

  • Mòdul 1: El Racó de parlar
  • Mòdul 2: La veu i l'edició del so
  • Mòdul 3: La Música, la digitalització de so
  • Mòdul 4: Els efectes sonors i els silenci, les creacions sonores
  • Mòdul 5: La sonorització de documents multimèdia
  • Mòdul 6: L'emissió de so per Internet
     
    Coneixement previs
     
    Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini de l'entorn Windows. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per Internet, enviar correu electrònic...
   
    Requeriments tècnics
     
    Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar-se amb diferents programes que es troben a la xarxa de forma gratuïta, per tant caldrà comptar amb accés a Internet i els permisos per instal·lar programari a l'ordinador. Hauran de poder ser visualitzats ambs els navegadors Netscape i Internet Explorer (versió 4 i superiors), i el Firefox, amb les opcions Javascript i Cookies activades (eines disponibles al DVD-ROM Materials de Formació).
     
    Material
     
   

  Per realitzar el present curs serà necessari comptar amb un material complementari de so:

  • Micròfon
  • Aparells de reproducció (cassette, MP3, CD)
  • Cables de connexió entre aparells analògics i digitals amb l'ordinador

   

     
    Icones i elements de navegació
    Les icones utilitzades són:
     
   
  Informació
  Informació. Documentació sobre el contingut que s'està tractant a les pàgines.
  Pràctica
  Pràctiques. Treball que l'alumnat ha de realitzar seguint les propostes guiades. Aquestes pràctiques són personals i no s'han d'enviar al tutor del curs.
  Atenció !
  Atenció. Aquesta icona indica suggeriments, comentaris i idees complementaris a la documentació i a les pràctiques de cada mòdul.
  Flash/ Vídeo...

  Imatges en moviment. Aquesta icona ens indica que ens trobem davant d'una animació en format vídeo, pel·lícula Flash...

     
    Els elements de navegació són:
     
   
  1
  Permet accedir a qualsevol mòdul o pràctica.
  1
  Ens indica la pràctica activa en la qual estem treballant.
  Enrera
  Permet retornar al nivell anterior.
  Exercicis
  Permet accedir als exercicis del mòdul activat.
  Amunt
  Permet el retorn a l'inici de la pàgina consultada.
  Guia
  Permet accedir a la guia del curs.
  Descàrrega
  Permet la descàrrega de materials.
  Impressió
  Permet la impressió de materials.
   
  Amunt